16.6.10

Valaistumispolun kulkeminen

Heiii Rakkahat!

Tuntuu, että siitä on ikuisuus, kun olen ehtinyt tänne viimeksi kirjoittaa! Niin paljon on viime päivinäkin tapahtunut, että jaettavaa kyllä olisi. Mutta toistaiseksi olen tehnyt vain hätäisiä merkintöjä niistä omaan päiväkirjaani. Työkuvioiden (uusi levy, Valon Siivin-konsertti sekä tanssilavakeikat) ja omien harjoitusten lisäksi olen ollut lisäksi tiukasti uppoutuneena Vihkimys-kirjaan. Mutta kaikkia teitä ajattelen silti joka ainoa päivä. Kiitos että Olette, Valonsiskot ja -veljet! 

Reissussa olen siis edelleen, ja huomenna saan ihkauuden ekan sinkkuni painosta. Jeiii!! Sen kanssa olenkin sitten tien päällä monta päivää, ja samalla käyn myös tekemässä pari keikkaa. Ensi viikonloppuna on kolme ihanaa vetoa: kesälavakeikat starttaavat, ja siinä välissä käyn tekemässä yhden soolokeikankin. Ihanuutta! <3

Mutta nyt, Voi Hyvin! Kantakaamme Valoamme pystyssä päin! <3

Haleja,
DeepHeart


VALAISTUMISPOLUN KULKEMINEN

Kahdentoista neuvostoa kanavoinut Selacia (spiritlibrary.com)
14.6.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Jokaisella teistä on valaistumismahdollisuus tänä maapallon suuren uudelleenjärjestelyn aikana. Teillä on tilaisuus tietoisuuden kvanttihyppyihin joka ainut päivä - myös tänään! Tietäkää, että ponnistelunne tässä elämässä, yhdessä sen positiivisen vauhdin kanssa, minkä olette saaneet aikaan muissa inkarnaatioissa, ovat menestyksenne siemeniä.

Silloin kun epäilette itseänne, muistakaa, että olette kylväneet näitä hyödyllisiä siemeniä. Ajatelkaa näitä voimakkaita siemeniä myös, silloin kun teitä lannistaa, mitä näette maailmassa. Suurempi kuva mihin pitää kiinnittää huomiota, on ajan kuluessa kertyneet positiiviset ponnistelut.

Ne ovat teidän ponnistelujanne, mutta ne ovat myös ympärillänne olevien ponnisteluja. Muut ihmiset jotka ovat inkarnoituneena nyt, ovat myös eläneet elämiä päästäkseen tähän kohtaan. Jotkut ovat edempänä polulla kuin toiset ja ovat ottaneet useampia askelia heräämistä kohti. Tämän vuoksi kohtaatte ihmisiä tiedostamisen, suvaitsevuuden ja myötätunnon eri tasoilla.

Valotyöntekijöille jotka navigoivat tämän päivän muutosenergioissa, yhtenä avainhaasteena on vuorovaikutus maapallon moninaisten sieluryhmien kanssa. Ette voi auttaa kaikkia samalla tavalla. Kun puhutte ihmisille, niin etsikää tapoja räätälöidä kommunikointinne sopimaan siihen, missä ihmiset ovat energeettisesti. Olkaa aulis päivittämään lähestymistapaanne jatkuvasti, mikä sallii nopeiden muutosten tapahtumisen kaikkien elämänalueiden ihmisille.

Edistymisenne tutkiskelu

Juuri nyt kun hyvin monet asiat muuttuvat ympärillänne, ottakaa muutama hetki tunnistaaksenne omat positiiviset muutoksenne viime aikoina. Miettikää, miten olette kasvaneet, miten olette rakastavampi, ja miettikää askelia, joita olette ottaneet herätäksenne. Näiden muutosten ei tarvitse olla dramaattisia, jotta niillä olisi merkitystä. Niiden tunnistaminen ja edistymisenne tutkiskelu auttaa teitä pitämään maailman kaaoksen perspektiivissä. Älkää etsikö lupauksia siitä, että tämänhetkinen kivinen tienne tulee kivettömäksi näiden ratkaisevien vuosien aikana. Inkarnoitumiselle nyt on luontaista todistaa ja olla osana kaikenlaisia äärimmäisyyksiä.

Todellinen luontonne on ilo

Joinain päivinä yhdistytte puhtaaseen iloon, mikä on todellinen luontonne. Toisina päivinä teille on haasteellisempaa löytää tuota iloa tien kivien vuoksi. Tärkeää on muistaa, että ilo on todellinen luontonne. Kun ette hetkellisesti pysty löytämään iloanne, se ei merkitse, että se on kadonnut.

Te ette voi kadottaa ominaisuutta, mikä on sen perusta, kuka olette. Silloin kun ette tilapäisesti pääse iloon, käyttäkää käytössä olevia transformaatiotyökaluja. Kun teette tämän, pystytte reagoimaan tien kiviin positiivisemmin.

Kaikkien valaistuneiden olentojen jotka tulivat ennen teitä, oli opittava fyysisen tason mestariksi. Heidän valaistumismatkansa oli oppimisprosessi, miten kesyttää mieli ja tunteet. Syy siihen, että näihin olentoihin viitataan usein mestareina, on, että he oppivat hallitsemaan egon. He löysivät tapoja lakata olemasta reagointitilassa. He oppivat, miten toimia elämässä tasapainon tilasta ja kesyttää sen villihevosen, joka heitti heidät aiemmin pois hallinnasta.

Kivet tiellä

Mestarit havaitsivat, että niin kauan kuin he olivat ihmisiä, tiellä olisi kiviä. Kun he oppivat olemaan vihaamatta kiviä, he pystyivät aloittamaan kokonaiskokemuksensa rakastamisen. Silloin kun he siirtyivät pois siitä fantasiasta, että kivet häviäisivät, he kykenivät oppimaan niiden hyväksymisen.

Etsimänne valaistuminen löytyy, silloin kun olette riittävän onnekkaita ollaksenne ihmisulottuvuudessa. Siinä ulottuvuudessa, missä olette nyt, voitte saavuttaa oivalluksen. Älkää tehkö maan päällä ihmisulottuvuudessa olemisesta pahaa asiaa. Se on avain vapauteenne! Pysykää siinä ja luottakaa, että saavutatte valaistumisen jalokiven. Se on kohtalonne - jokaisella teistä!

Kun kuljette valaistumispolkuanne, jokainen hengenveto voi siirtää teitä lähemmäs oivallusta. Jokaisella hengenvedolla voitte olla myös instrumentti, joka auttaa niiden tasapainottomuuksien parantamisessa, joita näette nyt maan päällä. Luottakaa tähän. Kieltäytykää uskomasta niihin, jotka kertovat teille, että tilanteet ovat korjauskelvottomia tai että jotain ei voi parantaa.

Parantavia ratkaisuja Meksikonlahdelle

Jumalaisena muutoksentekijänä voitte olla niiden joukossa, jotka valitsevat voimaantumisen korkeamman tien, syyttelyn alemman tien sijasta. Syyttely mitä näette nyt Meksikonlahden öljyvuoden kaltaisissa tilanteissa, ei ole tuottavaa. Keskittäkää ajatuksenne ja rukouksenne parantaviin ratkaisuihin, maailman yhdistymiseen kokonaisuudeksi.

Mitä herkempi olette, sitä enemmän luultavasti tunnette tuhon Meksikonlahdella ja muissa avainpaikoissa ympäri maailmaa. On ymmärrettävää, että tunnette eläinten ja muun elämän tuskan, mihin nämä asiat ovat vaikuttaneet. Älkää salliko herkkyytenne ja välittämisenne kuitenkaan luoda pessimististä näkemystä planeetan tulevaisuudesta.

Kieltäytykää sallimasta vihan vuotaa tekoihinne. Sen sijaan sallikaa sisäisen viisautenne muistuttaa teille, että ihmisten kriisissä on hopeareunus. Siinä katalysoidaan massiivista heräämistä. Luottakaa tähän.

Tehkää parhaanne omassa elämässänne syyttävien ja toivottomien ajatusten välttämiseksi. Heti kun kerrotte itsellenne, että jokin on toivotonta, suljette silmänne ratkaisulta. Vastaus voisi olla puhelinsoiton päässä tai ajatuksen päässä, kun sisäinen viisautenne auttaa teitä muuttamaan näkemystänne. Olkaa silloin läsnä ja kieltäytykää antamasta epäilyjenne päättää todellisuudestanne.

Avainvalintapisteet

Muutaman seuraavan kuukauden aikana ihmiset kohtaavat avainvalintapisteitä. Päätöksiä täytyy tehdä siitä, miten ihmiset ovat rinnakkain toistensa ja luonnon kanssa. Tärkeysjärjestystä on arvioitava uudelleen. Vanhanaikaisia ajatuksia ja järjestelmiä on työstettävä. Sitä uutta valontäyteistä maailmaa, mitä etsitte, ei voi syntyä ilman tätä uudelleenjärjestelyä.

Päättäkää nyt ottaa aktiivinen rooli muutoksessa. Ajatuksenne ja tekonne voivat olla voimakas katalyytti etsimiinne kokonaismuutoksiin.

Uuden maailman visualisoiminen

Harkitkaa istumista hiljaa keskittäen aikomuksenne näihin asioihin. Kuvitelkaa, millaisten ihmisten, paikkojen ja olosuhteiden kanssa haluatte olla jatkossa. Kuvitelkaa kehonne - terveen ja elinvoimaisen - kykenevän tukemaan liikkumistanne maailmassa. Kuvitelkaa äänenne - selkeän ja täyteläisen - ilmaisevan rakkauttanne ja valoanne maailmassa. Kuvitelkaa mielenne - selkeän ja sydämeen yhdistyneen - kykenevän opastamaan teitä intuitiivisesti täydelliseen seuraavaan askeleeseen, keskusteluun tai ongelmaratkaisuun. Kuvitelkaa, että kehonne, puheenne ja mielenne pystyvät työskentelemään harmonisesti yhdessä tukien valaistumista ja toisten palvelua. Pyytäkää, että tulee siunauksia auttamaan näiden unelmien saavuttamisessa. Luottakaa, että te, maailmanne uneksijana, voitte tehdä näistä asioista todellisuutta. Luottakaa, että me, Kahdentoista neuvosto, ja muut valo-olennot olemme aivan vierellänne.

Kun jatkatte jumalaisen luontonne löytöretkeä, ympäröimme teidät rakkaudellamme ja siunauksillamme. Olemme Kahdentoista neuvosto.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
_________________
Mikään ei ole arvokkaampaa kuin tämä päivä
"Minä Olen Se, Mikä Minä Olen"