5.8.10

Olette uuden aikakauden portaalissa
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman ( www.ronnastar.com)
Elokuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, näyttämö on asetettu ja uuden huomisen verho on juuri nousemassa. Korkeamman tietoisuuden soluja tai alueita ilmentyy kaikkialle maailmaan ja korkeampien ulottuvuuksien suurten valokaupunkien ylösnousemusvalopilareita ankkuroidaan jatkuvasti nopeutuvalla tahdilla. Luojavalon voima ja vauhti lisääntyvät ja vaikuttavat enemmän ja enemmän massojen mieliin.

On hyvin ilmeistä, että maailmassa on edelleen paljon väkivaltaa, vastustusta ja negatiivisuutta. Kuitenkin maailmanpalvelijoiden tasapaino-, rauha- ja harmoniavaikutus lisääntyy ja useammat ja useammat sielut heräävät, kun he alkavat ottaa vaarin sielunsa yllykkeistä. Teidän, väsymättömien tiennäyttäjien vuoksi jotka olette valmistelleet tietä, ne jotka nyt ottavat kutsusta vaarin, liikkuvat eteenpäin ja edistyvät paljon nopeammin valaistumispolulla.

Näinä aikakausmuutoksen kiihtyvinä aikoina on tärkeämpää kuin koskaan, että pyritte lisäämään säteilymääräänne ja loistamaan omaa valoanne. Teidän on pyrittävä yhdistämään ehdottoman rakkauden värähtelyt haluun palvella aktiivisesti. Muistakaa: harmoninen ja keskittynyt ajattelu johtaa korkeamman tietoisuuden jatkuvasti laajentuviin väyliin. Teidän on kehitettävä ja hiottava tietoisen valintanne voimaa hyväksytyssä, kapeassa valospektrissä ja varjomaiden tiheydessä. Ihmisen tulevaisuuden jalostuneessa todellisuudessa rauha vallitsee ja konfliktit ratkaistaan diplomatialla, kun kaikki oppivat keskittymään kaiken suurimpaan hyvään ja etsimään suotuisimpia ratkaisuja.

Jokainen teistä muodostuu energiayksiköistä, jotka luovat sielulaulunne tai energiapuumerkkinne. Itsemestaruuden saavuttamiseksi teidän on opittava kontrolloimaan ajatuksianne ja keskittämään Jumalan antama voimanne. Opettelette olemaan korkeampien luomisvoimien ohjaaja. Teidän on pyrittävä johdonmukaisuuteen tietoisuudessa, kun pyritte tulemaan jumalaisesti innoittuneeksi elämän tarkkailijaksi ja kiintymättömyyden mestariksi. Teidän on irrottauduttava massatietoisuuden uskomusrakenteesta alkaaksenne tulla itsenne mestariksi, ainutlaatuiseksi ja sielun innoittamaksi henkiseksi ihmiseksi. Polku korkeampaan tietoisuuteen tulee kaukaisessa tulevaisuudessa johtamaan Jumalitsenne tai "minä olen" -olemuksenne sekä Luojan loiston ja majesteettisuuden suoraan kokemiseen sen monissa muodoissa.

Saatatte ihmetellä, miksi joudutte hyvin monien testien ja negatiivisilta näyttävien tilanteiden kohteeksi. Kerromme teille, urheat soturit, että olette keskellä intensiivistä vihkimys- tai transformaatioprosessia, mikä on kaikki osa ylösnousemusprosessia. Monet teistä ovat olleet vihkimyspolulla monen elämän ajan ja ovat hyvin matkalla itsemestaruuteen. Kun alussa astutte kokeeksi ylösnousemuspolulle, persoona tai ego tulee tietoiseksi sielun tönäisyistä. Sielun tuli tai nopeutuvat korkeammat värähtelymallit alkavat polttaa pois negatiivista energiaa, joka nousee pintaan käsiteltäväksi. Puhdistavasta tulesta tulee lopulta valaiseva valo, kun prosessia toistetaan uudestaan ja uudestaan, kunnes korkeamman itsen osat alkavat yhdistyä sielun kanssa ja ylösnousemusprosessi kiihtyy.

Yksi pääeste joka teidän on ylitettävä, on ottaa takaisin voima, jonka olette antaneet toisille. Myös kaiken sen energian tietoinen vapauttaminen, jonka muut ovat laittaneet aurakenttäänne tai kiinnittäneet solar plexukseenne, on tärkeä vaihe täysivaltaisuutenne takaisinottamisessa, mitä vaaditaan tullaksenne taas itsenne mestariksi. Huomaatte, että stressaavat tilanteet elämässänne tulevat asteittain miellyttäviksi ja harmonisiksi, sillä ette enää syötä energiaa tulevaisuuden epäsuotuisiin aikajanoihin. Teidän on mietiskeltävä, erotettava ja vaadittava se, mikä on laajentumissuunnitelmanne. Olkaa tietoinen ja valppaana joka hetki, jotta polttopisteestänne tulee yksi ja selkä. Kehitätte ajan kuluessa itsevarmuuden tunteen, tietämyksen että kaikki on hyvin ja pysyy sellaisena. Itsevarmuudella aloitatte uuden todellisuutenne asteittaisen luomisprosessin.

Teidän on tiedostettava, että sieluvalaistumisen polku saa aikaan sisäisen elämän dramaattista mullistumista. Teidän on edelleen koettava ja uutterasti pyrittävä palauttamaan harmonia jokaiseen koettelevaan ja haastavaan suhteeseen. Se vie aikaa. Kuitenkin päästessänne pyhään sydämeenne, kehitätte hitaasti vilpitöntä herkkyyttä ja tyyneyttä sekä puhtautta ajatuksissa ja teoissa. Kerromme teille, että maailmassa on paljon urheita sieluja, jotka ovat hyvin matkassa itsemestaruuteen, jotka ovat polun kunnioitettuja opetuslapsia ja joista tulee eräänä päivänä tulevaisuudessa viidennen ulottuvuuden maapallon ylösnousseita mestareita.

Kehittyvän Jumalan suunnitelman seuraava vaihe on nyt toteutuksessa ja monia teitä, polun uskollisia tähtisiemeniä, valmistellaan tulemaan nopeasti kasvavan maailmanpalvelijaryhmän jäseneksi. Menneisyydessä viisauskouluja ja esoteerisia opetuksia pidettiin salassa ja ne varattiin muutamille harvoille, jotka olivat riittävän kehittyneitä ymmärtääkseen ja läpäistäkseen tiukat testit ja tullakseen vihittäviksi ja itsensä mestareiksi. Nuo ajat ovat nyt menneet ja teidän, etujoukon ja tiennäyttäjien, on määrä olla näkyviä esimerkkejä uusista viisausopetuksista, kun näytätte tietä ja autatte perässänne seuraavia tulemaan kilvoittelijoiksi ja vihittäviksi polulle.

Teidän on tarkoitus tulla välittäjäksi valaistumista etsivien ja heidän jumalaisen itsensä ja Kosmisen valoneuvoston henkisen hierarkian välille. Teitä kannustetaan myös ottamaan aktiivinen rooli ylösnousemusvalopilarien ankkuroimisessa omalle alueellenne. Mikä onkaan parempi tapa palvella kuin olla ankkurina niille Luojavalon jatkuvasti lisääntyville aalloille, joita "suihkutetaan" maan päälle. Teidän on oleellista ymmärtää, että jalostuneella valolla on oltava ankkuroiva lähde maan päällä, sillä sitä ei voi levittää peittona, niin kuin valmistelevat, alemman taajuuden valoaallot levitettiin 1800- ja 1900-lukujen aikana. Tämä vuosisata on kosmisen muutoksen ratkaiseva aikakausi koko tässä universumissa.

Yksi dramaattisimmista muutoksista mikä tapahtuu tänä aikana maan päällä, on, ettei ihmiskunnalle välitettävissä universaaleissa opetuksissa ole enää suurta erilaisuutta. Kaikki Kosmiselta valoneuvostolta tuotavat viisausopetukset ovat yhdistyneestä Lähteestä ja ne koostuvat vain vähäisin muunnelmin samasta henkisestä perusfilosofiasta. Menneinä aikoina suuriin avataroihin ja Kristus-olentoihin valettiin maksimimäärä Luojatulta tai -valoa, minkä he pystyivät sisältämään, ja heille lähetettiin sitten erityisesti suunniteluja opetuksia tai viestejä kutakin aikakautta ja rotua varten.

Teidän on ymmärrettävä, että alussa kuhunkin rotuun valettiin erityisiä ominaisuuksia, laatuja ja taitoja. Kuitenkin ajan kuluessa ne kehittivät syvää tiedostamatonta heikkoutta, negatiivisia piirteitä, tapoja ja puutteita, jotka sitten tallennettiin kunkin rodun tulevien jäsenten DNA:han. Noiden negatiivisten ominaisuuksien, piirteiden ja puutteiden on aika parantua ja harmonisoitua, jotta ykseyteen palaamisen yhtenäisyysprosessi voi edetä. Tämä merkitsee, että teidät tunnetaan edelleen ainutlaatuisuudestanne, sillä lopulta, tämä universumihan on suunniteltu moninaisuuskokeiluksi. Kuitenkin ihailette ja kunnioitatte kaikkein toisten ainutlaatuisuutta, sillä jokaisella teistä on alun perin kehitettyjä taitoja, kykyjä ja avuja esitettävänä Isä/Äiti Jumalallemme ja Ylimmälle luojalle omana lahjananne kokonaisuudelle. Tuomitsemattomuus, myötätunto, kiitollisuus ja vilpitön rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ovat tärkeimmät ominaisuudet, joita teidän on tarkoitus pyrkiä kehittämään tänä aikana.

Pian vuotenne 2010 alkamisen jälkeen annoimme näyn viestintuojallemme, joka tunnetaan tässä elämässä Ronna Hermanina. Tämä näky jaettiin niiden kanssa, jotka osallistuivat hänen "Avautuminen kanavoimaan - tuleminen kosmiseksi telepaatiksi" -seminaariinsa toukokuussa. Nyt on aika jakaa tämä informaatio teidän kaikkien kanssa, jotka uutterasti etsitte valopolkua. Välitämme tämän vision teille viestintuojamme sanoilla, niin kuin se annettiin tuohon tapahtumaan osallistuneille.

"Rakkaimmat ystävät, näky jonka jaan kanssanne, ilmestyi pian vuoden 2010 alun jälkeen. Meditoinnissa näin ryhmän säteileviä olentoja, jotka seisoivat valkoisissa kaavuissaan puoliympyrässä jättimäisen kaksipäisen kristallin ympärillä. Kristalli säteili kaunista värispektriä ja monimutkaisia geometrisiä valokuvioita välähteli kaikkialta kristallista. Oli muitakin läsnä, mutta tunnistin arkkienkeli Mikaelin, Jeshuan, Djwal Khulin, El Moryan ja St. Germainin. Minulle kerrottiin, että mestareilta, arkkienkeliltä ja suurilta valo-olennoilta tulisi entiseen malliin yksilöllistä erityisinformaatiota. Kuitenkin lisäksi olisi yhtenäisiä viestejä tai viisausopetuksia monilta menneisyyden ja tulevaisuuden suurilta olennoilta, avataroilta ja mestareilta.

Vanhat viisausopetukset yhdistettäisiin tulevaisuuden viisausopetuksiksi ja ne esitettäisiin Kosmisen valoneuvoston opetuksina. Viestit koodattaisiin suureen kristalliin (sitä verrattiin jättimäiseen kosmiseen tietokoneeseen) ja ne olisivat niiden ulottuvilla, joiden taajuus olisi yhteensopiva suuren kristallin erityisesti porrastettujen taajuuksien kanssa. Mitä jalostuneempia taajuuksia ilmentää, sitä jalostuneemmille suuren kosmisen kristallin informaatiotasoille pystyy pääsemään.

Minulle kerrottiin, että kaikki vastaanottamani informaatio tulisi edelleen arkkienkeli Mikaelin värähtelymallien kautta, koska olen virittynyt hänen energiaansa. Hän välittää edelleen kuukausittaiset viestinsä minulle. Kuitenkin mestaruuskoulussa ja seminaareissa joita pidän, vastaanotan myös opetuksia tai informaatiota joiltain Kosmisen neuvoston jäseniltä. Näiden kahden erottamiseksi Neuvoston viesteissä minun on määrä käyttää otsikkoa "Pyhä kirjuri - Ronna Herman".

Olen edelleen arkkienkeli Mikaelin energian ylivalaisema ja vastaanottamani yhdistelmäviestit tulevat useimmiten arkkienkeli Mikaelilta, Djwal Khulilta, El Moryalta ja St. Germainilta.

Muutaman päivän jälkeen aloin saada valtavia informaatiolatauksia. Istuin tietokoneella ja naputtelin tulevaa informaatiota, otsikoin sen ja laiton kansioon tietokoneellani. Tätä jatkui vaihtelevasti, kunnes noin kaksi viikkoa myöhemmin (maaliskuun alkupuolella) käsitin, että olin esittänyt suuren osan tekstissä "Avautuminen kanavoimaan" -seminaarin työkirjassa. Minulle oli annettu ohjeita siitä, miten voimme yhdistyä kosmisiin viisausopetuksiin, kun nostamme tietoisuuttamme ja meitä tulee tehokkaita kommunikoimaan henkioppaidemme ja -opettajiemme kanssa. Se vaatii omistautumista ja kiihkeää halua palvella, palkkiota ei kuitenkaan voi verrata mihinkään. Minulle kerrotaan, että useammat ja useammat kalliit sielut selvittävät tien saadakseen takaisin Jumalan antaman kykynsä kommunikoida ja vuorovaikuttaa korkeampien ulottuvuuksien olentojen kanssa. Melko lähitulevaisuudessa kanavointi tai telepaattinen kommunikointi sellaisena kuin tunnemme ne tänä päivänä, ovat normaalia kaikille valaistuneille sieluille.

Tällä hetkellä "Opening to Channel" (= avautuminen kanavoimaan) -kirjanen on vain niiden saatavilla, jotka osallistuvat seminaareihimme, käyvät läpi puhdistumisprosessin ja ymmärtävät suuntaviivat, tekniikat ja sen, miten vakavia ja sitovia menetelmät korkeampien ulottuvuuksien telepaattisiin kommunikointilinjoihin yhdistymiseksi ovat. Kuten muutkin seminaareissani annettavat opetukset, tämä kehittynyt informaatio annetaan lopulta massoille, mutta ei ennen kuin on luotu voimakas ajatusmuoto, joka auttaa välittämään opetusten olemuksen ja pitämään informaatiosisällön puhtaana.

Rakkaat ystävät, kerron teille tämän informaation, jotta tiedätte, että elämme poikkeuksellista aikaa ja että ihmeidenne aika on myös käsillä. Kuitenkin teidän on päätettävä, miten haluatte näiden seuraavien vuosien kehittyvän ja miten haluatte kokea nämä dramaattisen muutoksen ajat. Jokaisella teillä tätä lukevista on mahdollisuus tulla jonkintasoiseksi maailmanpalvelijaksi. Riippumatta siitä miten suuri tai pieni, kaikki ovat oleellisia kokonaisuudelle. Pyytäkää opastusta, edetkää, kun totuutenne paljastuu teille ja sitten jakakaa viisauttanne toisten kanssa, jotta teille annetaan lisää. Ikuista rakkautta, enkelisiunauksia ja upeita ihmeitä." Ronna

Arkkienkeli Mikael:
Rakkaat, Kosminen valoneuvosto on laittamassa kehittyneitä viisausopetuksia kaikin mahdollisin tavoin saataville, jotta kaikki ne jotka haluavat, saavat tilaisuuden liittyä ylösnousevan ihmiskunnan riveihin. Aiemmin Suurena valkoisena veljeskuntana tunnettu Kosminen neuvosto on Melchizedekin sääntökunnan osasto. Se koostuu korkealle kehittyneistä, ei-fyysisistä henkiolennoista tämän universumin kaikilta alueilta, valituista enkelikunnan jäsenistä, monista maan ylösnousseista mestareista ja myös hyvin kehittyneistä maan vihittävistä, jotka edustavat massoja. Riippumatta siitä, hyväksyttekö sen totuudeksenne vai ette, teistä on tulossa galaktisia kansalaisia ja yksi kosmisen tiedostamisen askel on jälleentapaaminen monien solaarisen ja galaktisen valoperheenne jäsenten kanssa. Olkaa varmoja, että tulevina aikoina joitain teistä pyydetään liittymään Valoneuvostoon ylösnousevan ihmiskunnan ja maapallon edustajina.

Tiedämme, että monet teistä ihmettelevät, miksei henkilökohtainen maailmanne muutu paremmaksi ja miksi ette saa niitä monia mestaruuden lahjoja ja etuja, joita olemme luvanneet. Jotkut lannistuneet sielut sanovat, että välitämme teille tulevaisuuden näkymän, jota on mahdotonta saavuttaa, annamme teille lupauksia, joita on mahdotonta ilmentää, ja keskivertoihmisen elämä on yhtä vaikeaa tai vaikeampaa kuin ennen. Kerromme teille, ettemme anna teille vääriä lupauksia ja ettemme käyttäisi niin valtavasti omaa ja siunattujen, omistautuneiden viestintuojiemme aikaa, minkä kehittyneiden viisausopetusten välittäminen on vaatinut, jos kertomamme ei olisi totta. Opetuksia jotka ovat tärkeitä ylösnousemusprosessille, informaatiota joka ei ole koskaan ennen ollut ihmiskunnan saatavilla.

Itse asiassa, ihmiskunta ei olisi mitenkään voinut saavuttaa maan päällä vallitsevaa kehitysvaihetta ilman Kosmisen valoneuvoston ja enkeliulottuvuuden väsymätöntä ja jatkuvaa palvelua ja avustusta. Olette keskellä evoluutioprosessia, minkä käynnisti Ylin luoja ja mitä lietsotaan elämän olemuksella, timantinkovilla hiukkasilla, joita säteillään ympäri kaikkeutta sekä rakkaan Äiti/Isä Jumalamme kautta koko luomakuntaan tässä universumissa. Teidän on ymmärrettävä, että ylösnousemusprosessi on yhteishanke. Me näytämme teille tietä ja annamme tarvitsemianne ohjeita, kuitenkin teidän on otettava askeleet ja tehtävä tarvittavat muutokset elämäntyylissänne ja uskomusrakenteessanne. Rakkaat, pyydämme teitä nousemaan ympäri maailmaa riehuvan pelon ja avuttomuuden tunteen yläpuolelle. Kutsukaa meitä ja autamme tukien päättäväisyyttänne. Tietäkää, että olemme aina kanssanne ja säteilemme teille Äiti/Isä Jumalamme parantavaa ja innostavaa rakkautta.

Olen arkkienkeli Mikael ja tuon teille nämä totuudet.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.