10.11.15

Fenn: Pyhä liitto ja jumalainen sydän - 11:11:8

IN ENGLISH HERE: Sacred Union and the Divine Heart : 11/11/8

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
6.11.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, energiat kiihtyvät, kun kuljette kohti 11-11-tähtiporttia marraskuun 11. päivä. Tämä on voimallinen hetki uuden Maan transformaatiossanne, hetki jolloin pyhän liiton ja jumalaisen sydämen energiat yhdistyvät käynnistääkseen ja aktivoidakseen uuden luomisen maapallollanne. Se on myös hetki, jolloin moniulotteinen kehonne on valmis aktivoimaan uuden 5D-kehomallin solusuunnitelmassanne.

Pyhä liitto – taivas, maa ja jumalainen sydän


Tähän aikaan vuodestanne Aurinko/Solaris ja sininen tähtijärjestelmä Sirius yhdistyvät kahdeksi auringoksi galaktisessa naapurustossanne, Kultaisessa ruusugalaksissa (Linnunrata). Ne siirtyvät pyhän geometrian kuvioon, joka tunnetaan nimellä "vesica piscis". Tällöin kaksi energiasfääriä yhdistyy ja luo alueen uusin ideoiden, uusien energioiden ja uusien muotojen keskinäiseen kylvämiseen.

Tässä tapauksessa vesica piscis avaa oven Suureen keskusaurinkoon, mikä tulvii näihin kahteen tähtijärjestelmään timanttivalo- ja luomisenergiaaltoja jumalaisesta sydämestä Suuressa keskusauringossa. Tämä voimakas energia-aalto heijastuu sitten ympäri galaksia, kun aalto toisensa jälkeen valokoodeja ja informaatiota lähetetään ulospäin.

Kun olette nostaneet taajuuttanne ja harmonisoituneet viidenteen ulottuvuuteen ja korkeammalle, olette tulleet kykenevämmäksi vastaanottamaan näitä korkeataajuuksisia valoaaltoja, joita säteilee jumalaisesta sydämestä. Pystytte tuntemaan voimakkaammin ne alkuperäiset valoaallot, joita säteilee yhdestä sydämestä kaikkien asioiden keskuksessa.

Tämä prosessi on tapahtunut yhdessä maapallon vanhan kolmannen ulottuvuuden globaalin järjestelmän hajoamisen ja uusien yhteisömuotojen nousemisen kanssa. Indigokristalliolennot ovat nyt valmiita nousemaan esiin ja vaikuttamaan, kun he ilmaisevat sielutehtäviään maan päällä. Näette uusia hallituksia, kuten Kanadassa, joita valitaan korvaamaan vanhat tavat uusilla ideoilla ja energioilla. Sitten näette myös opiskelijaliikkeitä, kuten Etelä-Afrikassa, jossa nuoret ihmiset – kristallisukupolvi – astuvat esiin sanomaan "ei" ja "riittää jo". Tämä muutospyörre on linjassa kaiken sen työn kanssa, mitä valotyöntekijät ja valonsoturit ovat tehneet uusien maaverkkojen ankkuroimiseksi ja niiden uusien planeettaenergioiden toivottamiseksi tervetulleeksi, jotka luovat planeettayhteisön korkeammalla tietoisuustasolla.

Rakas valoperhe, vaikka tämä saattaa näyttää kaoottiselta ajalta, tiedostakaa myös ne syvälliset muutokset, joita tapahtuu maan päällä. Planeetta vastaanottaa valokoodeja ja transformoivaa informaatiota jumalaisesta sydämestä ja tämä pyhän liiton hetki vastaanotetaan valokoodeina ja tallennetaan planeetan sydämeen ja omaan jumalaiseen pyhään sydämeenne. Kummassakin tapauksessa nämä valokoodit auttavat ja kiihdyttävät ylösnousemustanne ja transformaatiotanne.

Pyhä liitto – uuden maan viidennen ulottuvuuden kehomallin aktivoiminen


Rakkaat ystävät, tässä taivaallisten tai galaktisten energioiden harmonisoinnissa uuden Maan synnyttämiseksi, samanlainen prosessi tapahtuu myös omassa moniulotteisessa kehojärjestelmässänne.

Jumalainen sydämenne ja maasydämenne harmonisoituvat luomaan vesica pisciksen tai tähtiportin omaan pyhään sydänkeskukseenne. Ja tuolla hetkellä valokoodit generoivat uuden mallin 5D-valokehollenne.

Haluaisimme selittää tätä teille. Kuvitelkaa, että moniulotteinen energiakehonne muodostuu kahdesta energiasfääristä tai energiasydämestä, joita kutsumme "taivassfääriksi" ja "maasfääriksi" tai "taivaaksi" ja "maaksi". Keskellä missä nämä kaksi sfääriä yhdistyvät, on oma kaunis pyhä sydämenne.
Kun näihin kahteen sfääriin vaikuttavat voimakkaasti galaktiset valokoodit ja taajuuslähetykset, pyhä sydämenne alkaa antaa uusia ohjeita fyysiselle kehollenne ja elämällenne maan päällä.

Tällä hetkellä timanttivalokoodit antavat uusia ohjeita jumalaiselle sydämelle, uuden viidennen ulottuvuuden fyysisen kehomallin aktivoimiseksi. Tämä fyysinen keho on "kevyempi" ja vähemmän tiheä kuin 3D-keho ja näin teillä saattaa olla joitain oireita tästä aktivoinnista ja transformaatiosta.

Ensinnäkin teillä saattaa olla painetta, erityisesti sydämen alueella. Sydänkeskuksenne ottaa vastaan valtavan voimakkaita energioita, kun se harmonisoituu jumalaisen valon kanssa, ja teillä saattaa olla tykytystä tai hengitysvaikeuksia tai lievää painetta rinnan alueella. Teillä saattaa myös olla unettomuutta ja nukkumishäiriöitä sekä epätavallisia unia, kun syvät sisäiset prosessinne harmonisoituvat transformoituvan planeettatietoisuuden prosessien kanssa.

Uusi 5D-maakehomalli on täysin aktivoitu solumatriisissanne 11-11-8. Rakkaat ystävät, meistä tuntuu, että teidän olisi hyvä tuolloin työskennellä kolmen pyhän sydämen harmonisoimiseksi moniulotteisessa järjestelmässänne. Tämä edesauttaa energiavirtaa niiden välillä – jumalainen sydän tai kosminen sydän, oma pyhä sydämenne ja Maan pyhä sydän. Visualisoikaa vain nämä kolme sydäntä täydellisessä harmoniassa ja timanttivaloenergian virtaavan niiden välillä ja maan sydämeen niin, ettei virrassa ole epäharmoniaa tai tukoksia. Tällä tavalla täytätte tarkoituksenne maan päällä – pelkästään sallimalla ja hyväksymällä jumalaisen energiavirran, joka tukee ja auttaa transformaatiotanne.

Pyhä liitto – maa, meri ja taivas


Rakkaat ystävät, aivan kuten te aktivoitte uuden viidennen ulottuvuuden kehomallin, myös Maa aktivoi. Planeetta käyttää jumalaisen sydämen voimakasta valoaaltoenergiaa harmonisoidakseen ja muotoillakseen planeettakehonsa uudestaan.

Tämä prosessi on ollut käynnissä monta vuotta ja monet teistä ovat osallistuneet uuden Maan planeettaverkkotyöhön yhdessä Maan kanssa ja jatkatte sitä. Tämä sallii Maan työskennellä kanssanne uuden Maan suunnittelemiseksi, uneksimiseksi ja ilmentämiseksi.

Maa työskentelee kuitenkin myös ilman, veden, tulen, hengen ja aineen elementaalienergioiden kanssa, edesauttaakseen muutoksia ja uuden Maan planeettakehon aktivointia. Niin se on, että tuli, vesi, tuuli, maa ja henki tekevät kaikki työtä planeettatodellisuuden muokkaamiseksi uudelleen. Monet luonnontapahtumat jotka näyttävät katastrofeilta tai myrskyiltä, ovat todiste Maan ja elementaalien yhteistyöstä 5D-maan muokkaamiseksi, jotta voitte luoda uusia yhteiskuntia ja uusia yhteisöjä uusilla tavoilla, kun tartutte uuden Maan haasteisiin.

Vanha kulutusyhteiskunta kuolee ja ihmiset menettävät kiinnostuksen omistamiseen ja kuluttamiseen. Ihmistietoisuudessa syntyy uusi filosofia, joka perustuu kestävään resurssien jakamiseen, ja tämä on linjassa elementaalienergioiden ja luonnon deevojen työn kanssa uuden maaplaneetan luomiseksi.
Se on hidas prosessi, mutta ollessanne tässä prosessissa tiedostakaa muutokset, joita tapahtuu, ja ne tavat joilla planeetta muokkaa tulevaa kohtaloaan ja kehoaan, aivan kuten te muokkaatte omaanne, harmonisoituakseen kirkkaan harmonia- ja rauhatulevaisuuden kanssa, vähemmän tiheässä todellisuudessa joka on täynnä timantti- ja kultavaloa!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.