8.11.15

Fenn: Pyhä Liitto: Tasapaino palaa pyhän maskuliinikirkkauden maadoittamisen jälkeenAE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
14.10.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, tämä viime kuukausi on ollut myrskyisää aikaa, kun sädehtivät valoaallot ovat huuhtoneet rakasta maaplaneettanne ja ne on integroitu uuden Maan pyhän geometrian rakenteiden kristalliverkkoihin. On suuren ilon hetki, kun uudet valotaajuudet yhdistävät teidät taas jumalaisen Jumalavoiman tai luovan älykkyyden muinaisiin valokoodeihin.

Meille valon enkeliulottuvuuksissa tämän innostavin puoli on ollut jumalaisen pyhän maskuliinisuuden uusien taajuuksien maadoittaminen. Tämän jumalaisen pyhän maskuliinisuuden maadoittamisen on aktivoinut ja mahdollistanut jumalaisen feminiinisyyden kauniit ja rakastavat energiat sellaisina, kuin niitä ilmaistaan viidennen ulottuvuuden uuden Maan taajuuksissa.

Nämä valokoodiaallot jotka alkoivat 8-8-8 elokuussa, saavuttavat huippunsa pyhän liiton tai pyhän avioliiton hetkenä 11.11. tai 11-11-8. Tuolloin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden jumalaiset taajuudet tulevat uudessa kirkkaudessaan tasapainoon pyhässä liitossa ja ilmaisevat pyhää Jumalavoimaa korkeamman ulottuvuuden energioissa.
Rakkaat ystävät, tämä merkitsee, että ne energiavirrat jotka ovat aiheuttaneet kaaosta maan päällä, siirtyvät tasapainoisempaan muotoon sekä teissä että valokehossanne ja myös planeettakehossa. Tämä lisää tasapainoisempaa energiaa, joka luo uutta Maata, missä on tasapainoa, harmoniaa ja myötätuntoista rakkautta. Kolmannen ulottuvuuden vanhat hallinta- ja kontrollointienergiat eivät löydä paikkaa uudella maapallolla, kun vanhat energiamuodot hajoavat.

Kolmannen ulottuvuuden Maasta viidennen ulottuvuuden Maahan – mikä on erona

Rakkaat ystävät, monet teistä ovat kysyneet meiltä, miten tiedätte, mistä löydätte itsenne näissä energiavaihteluissa ja että olette viidennessä ulottuvuudessa.

Kolmannessa ulottuvuudessa elitte kaksinaisessa maailmassa ja se oli niiden valtarakenteiden ja tasapainottomuuksien perusta, joita käytettiin kontrollointiin. Esimerkiksi maskuliinisuuden ja feminiinisyden kaksinaisuudessa on ollut pitkä tasapainottomuus- ja kontrollointihistoria.

Ensin oli matriarkaalinen yhteiskunta, jossa feminiinisyys nähtiin voimakkaana ja naiset hallitsivat yhteiskuntarakenteita ja valtaa. Tämä korvattiin patriarkaalisilla rakenteilla, joissa maskuliinisuudesta tuli hallitseva ja se otti yhteiskunnan hallintaansa. Kummassakin tapauksessa oli tasapainottomuutta ja toisen hallintaa.

Kumpikaan näistä muodoista ei ollut tasapainossa ja näin kumpikaan ei kuvastanut jumalaisen valon ja valokoodien virtaa kosmisesta sydämestä.

Uudella maapallolla nämä jumalaiset Jumalavoimat jotka tunnetaan maskuliinisuutena ja feminiinisyytenä, pidetään ehdottomassa tasapainossa viidennen ulottuvuuden yhteiskunnassa. Kukaan ei hallitse ketään toista eikä ole yhteiskuntarakenteita, jotka heikentävät suuria ihmisryhmiä.
Viides ulottuvuus on yhtenäisyyden, harmonian, ykseyden ja tasapainon rakenne

Kun heräätte viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, alatte havaita, miten tasapainottomaksi yhteiskuntanne on tullut ja miten kaoottiselta se tuntuu, kun vanha alkaa pudota pois siirtyessänne hitaasti tasapainoa kohti.

Ensimmäinen merkki tästä prosessista on, kun teistä alkaa tuntua, että maailmasta on tullut hullu ja kamppailette sisäisen rauhanne pitämisen kanssa. Rakkaat, tämä johtuu siitä, että "keskuksenne" harmonisoidaan uudelleen ja pääsette todelliseen sisäiseen tasapainoon vuosien työn jälkeen. Se mikä näytti hyvin todelta "tuolla" maailmassa, näyttää nyt vain kaoottiselta sekasotkulta. Ja teidän on vaikea nähdä paikkaanne tässä kaaoksessa ja sotkussa. Tämä johtuu siitä, että paikkanne on korkeamman tietoisuuden uudella maapallolla, joka alkaa ilmentyä. Tehtävänne on ylläpitää sisäinen rauha ja korkeammat taajuudet, jotta voitte olla uuden Maan ilmentymiskohta. Uudet ideat ja opetukset kiteytyvät ja ilmentyvät ympärillenne, silloin kun olette viidennen ulottuvuuden kehossanne ja muodossanne.

Hoidatte siis kaaoksen muistamalla, että olette sisäisen rauhan majakka tai välittäjä. Tämä merkitsee sisäisen pyhän liiton saavuttamista, jotta viidennen ulottuvuuden rauhan ja harmonian valokoodit voidaan välittää ympäristöön valokehonne kautta.
Se missä määrin teette tätä, riippuu teistä, kun jokainen teistä on valotyöntekijä tai valonsoturi, joka on tullut maapallolle osallistuakseen tähän prosessiin.

Jumalainen maskuliinikirkkaus – mitä se merkitsee maaplaneetalle

Kun pyhän jumalaisen maskuliinisuuden sädehtivät taajuudet maadoitetaan uuteen Maahan, voitte odottaa hyvin uuden ja erilaisen maskuliinienergian alkavan nousta.

Tätä ilmaisevat miehet, jotka ovat harmoniassa pyhän jumalaisen energiansa kanssa ja jotka ovat pyhässä liitossa vuorovaikutuksessa naisten kanssa, jotka ovat jumalaisessa feminiinijumalatarilmaisussaan. Mutta siitä tulee myös niiden naisten aspekti, jotka pyrkivät ilmaisemaan jumalaista maskuliinisuutta osana sisäistä pyhää liittoaan.

Uusi jumalainen maskuliinisuus on energiaa, jonka perusta on valovirrassa ja rakkausilmentämisessä. Sitä edustaa parhaiten lintumies. Alkuperäiskulttuureissa lintumies oli shamaani, joka oli kuin kotka, jonka työnä oli yhdistää kansansa rukoukset ja toiveet Jumalan sydämeen. Kristillisessä perinteessä ja teologiassa lintumiehiä olivat enkelit, jotka olivat viestintuojia ja välittäjiä Jumalan ja ihmisten välillä.

On siis selvää, että kun lintuheimot palaavat ihmistietoisuuteen ja pyhä jumalainen maskuliinisuus on taas kerran ankkuroitu maapallolle, on suora silta tai kanava ihmisten ja Jumalan sydämen välillä. Ne jotka kantavat pyhää jumalaista maskuliinisuutta, ovat siltoja ihmisyhteisön ja jumalaisen sydämen välillä.

Nämä ovat ihmisiä, jotka välittävät yhteisöstään ja kulttuuristaan. He ovat maanhoitajia maapallolla, koska he tietävät, miten kallisarvoinen se on, ja koska he ylläpitävät sitä tulevia sukupolvia varten.

He kunnioittavat kaikkia eläviä olentoja ja arvostavat kaikkia suhdemuotoja rakkaudessa ja valossa. Heidän fokuksensa on rakkaus, tuki ja vastuullinen yhteiskunta- ja yhteisötoiminta. He ovat kunnioitettavia ja he kulkevat tinkimättömyydessä ja totuudessa. He siirtyvät sanoista tekoihin ja heidän voimansa säteilee heidän rehellisyydestään ja tinkimättömyydestään. He säteilevät sydämestään ja valokehostaan ja heitä kunnioitetaan siitä, kuka ja mitä he ovat yhteisössään.


Tasapainoprosessin fyysiset oireet – mitä saatatte tuntea


Rakkaat ystävät, älkää yhtään epäilkö, että tämä on voimallinen prosessi. Äskettäinen kuunpimennys syyskuun päiväntasauksessa auttoi näiden energioiden tuomisessa maapallolle. Ja kun nämä Jumalakoodit ovat huuhtoutuneet ylitsenne ja kristalliverkkojen läpi, olette tunteneet fyysistä, mentaalista ja tunteellista ylistimulointia ja sitten kovaa väsymystä, aina uupumukseen asti.

Tähän ylistimulointivaiheeseen on saattanut sisältyä paljon energiaa ja runsaasti ideoita ja uusia tilaisuuksia. Itse asiassa on ehkä ollut niin monia uusia ideoita ja tilaisuuksia, että olette olleet epävarma siitä, mihin tarttua ensimmäiseksi tai miten pystytte käsittelemään ne kaikki.

Tätä vaihetta on saattanut seurata hyvin lattea vaihe, jolloin olitte liian väsynyt välittääksenne mistään ja halusitte vain levätä. Tämä olisi ollut hyvä idea, koska kehonne totuttelee tähän voimakkaaseen energia- ja valovirtaan, joka on uusi jumalainen pyhä maskuliinienergiavirta.

Kun pääsette tasapainoon, huomaatte helpommaksi pysyä rauhassa ja harmoniassa samalla, kun pystytte kuitenkin olemaan intohimoinen elämästä. Tunnette syvän myötätunnon heräävän ja halua työskennellä Maan kanssa, lastenne ja tulevien sukupolvien vuoksi. Olette positiivinen ja mielialanne on kohonnut, kun rukouksenne ja halunne ylittävät tuon valosillan jumalaiseen sydämeen!

Pyhä avioliitto tai pyhä liitto ja jumalaisen tietoisen suhteen siunaukset


Uudet energiat tulevat tasapainoon 11-11-tähtiportissa tai –portaalissa. 11-11 on voimakas vihkimyshetki, kun timanttivaloportaali taivaan ja maan välillä on täysin auki ja Maa voi ylösnousta korkeampiin taajuuksin, jotka ovat paremmin harmoniassa jumalaisen sydämen kanssa. Jokainen teistä voi myös harmonisoida pyhän ja jumalaisen sydämensä kosmoksen jumalaisen sydämen kanssa.

Tänä vuonna koette 11-11-portissa pyhän liiton kosmisen siunauksen sekä galaktisesti että henkilökohtaisella tasolla. Galaktisella tasolla planeetta harmonisoituu täysin kahden jumalaisen sydämen tärkeimmän voiman kanssa, joita kutsutaan jumalaiseksi maskuliinisuudeksi ja feminiinisyydeksi. Tämä vetää Maata viidennen ulottuvuuden ykseystietoisuutta kohti.

Henkilökohtaisella tasolla se mahdollistaa myös jokaiselle teille pääsyn sisäiseen voimaan, tinkimättömyyteen ja yhteisötunteeseen. Sydämenne avautuu kummallekin Jumalalähde-energiavirralle.

Ja suhteissanne löydätte sen voiman ja tasapainon, jota etsitte jumalaisissa tietoisissa suhteissa. Nämä ovat suhteita, joissa perustana on pyhä liitto ja jumalaisen pyhän rakkauden ilmaiseminen. Tämä on suuri siunaus jumalaiselta sydämeltä ja meillä on enemmän sanottavaa tästä aiheessa tulevina kuukausina.

Toivotamme teille paljon iloa ja rakkautta, kun teidät kutsutaan 11-11-portin pyhään liittoon!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.