24.2.13

Crimi: Te ette kommunikoi sanoilla

TE ETTE KOMMUNIKOI SANOILLA

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
21.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne kommunikointiin. Tänä aikana on monia, joilla on suuria vaikeuksia jakaa todellisia uskomuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan niille, jotka ovat läheisimpiä. Monet uskovat, että jakaakseen on käytettävä sanoja. Teille on opetettu, että ymmärtääksenne toista teidän täytyy kuunnella, mutta todellisuudessa ymmärtääksenne teidän täytyy tuntea. Tarkoituksenamme on tänään valaista vähän tätä aihetta ja puhua väärinkäsityksistä siihen liittyen, miten voi kommunikoida.

Sanallista kieltä on käytetty planeetallenne tuhansia ja tuhansia vuosia. Tietäkää kuitenkin, ettei niin ole ollut aina eikä sitä tarvita kommunikoinnin tapahtumiseksi. Katsotte ehkä eläinkuntaa, mikä ei ole kehittänyt omaanne vastaavaa puhuttua kieltä ja kuitenkin voitte nähdä lintuparven lentävän synkronissa, kalojen kääntävän ja liikkuvan vedessä yhtenä yksikkönä ja elefanttien kommunikoivan sijaintinsa toisille kilometrien päästä. Monet ehkä väittävät, että eläimet toki kommunikoivat äänillä, mitkä ovat luontaisia niille, ja olemme samaa mieltä - kyllä, eläimet käyttävät ääntä yhtenä kommunikointimuotona. Esitämme kuitenkin, etteivät äänet ole tarpeellinen osa kommunikointia. Kommunikointia jaetaan energian, taajuuden kautta.

Riippumatta siitä, tarkoitatteko sitä vai ette, niin kaikki olennot jakavat energiaansa toisten kanssa. Ajatukset joita teillä on, luovat värähtelyn, erityistaajuuden, minkä sitten toiset ympärillänne havaitsevat. Tämän vuoksi pystytte myös havaitsemaan, onko joku aito ja väärentämätön sanoissaan - nappaatte vaistomaisesti niitä ajatuksia ja värähtelyjä, joita toinen ihminen huokuu. Silloin kun ihmisen sanat ja ajatukset eivät sovi yhteen, voitte havaita tämän. Tämä monisyinen tulkita tehdään alitajuisesti. Aivan kuten teidän ei tarvitse antaa sydämelle erityisohjeita veren pumppaamisesta kehoon, teidän ei tarvitse tietoisesti osata tulkita toisen taajuutta voidaksenne tuntea hänen energiansa.

Toinen esimerkki kyvystänne tulkita energiaa on kommunikointi ihmisten ja eläinten välillä. Te ette puhu samaa kieltä ja kuitenkin ihmisen ja hänen lemmikkinsä välillä on yhteisymmärrys. Ei siksi että eläin on oppinut teidän kieltänne, vaan koska eläimillä ja ihmisillä on samanlainen taito havaita ja tulkita energiaa ympärillään. Koska eläimet eivät ole alkaneet luottaa puhuttuun kieleen kommunikoinnissa, niiden kyky tulkita toisten ajatuksia on kuitenkin paljon tarkempi.

Silloin kun lähetämme tietoa viestintuojallemme, emme puhu mitään tiettyä kieltä ja kuitenkin kielemme tulkitaan englanniksi. Lähetämme pelkästään energiaa ja aivojen käpylisäke tulkitsee sen englanniksi, koska sitä viestintuojamme puhuu. Kuitenkin sydänkeskus vastaa toisten energian havaitsemisesta. Mieli voi vain tulkita energian käytettävissä oleviksi sanoiksi, joita on ihmisen tietoisessa mielessä. Sydän osaa kuitenkin "puhua" kaikkia kieliä. Tätä te kaikki teette, kun kommunikoitte toisen olennon kanssa. Monissa tapauksissa kaksi ihmistä, jotka eivät puhu samaa kieltä, osaavat tulkita kommunikoitavan yleisviestin. Ei siksi että he voivat ymmärtää puhuttua kieltä, vaan koska sanoja ei käytetä varsinaiseen kommunikoimiseen. Sitä on energia, mitä kannetaan noissa sanoissa.

Te ette itse asiassa kommunikoi sanoilla - ne ovat vain väline, mitä käytetään viestien lähettämiseen ja saamiseen. Sanat ovat pelkästään energian kantaja, ne eivät ole itse viesti. Tämä pätee sekä kirjoitettuihin että sanottuihin sanoihin - kummatkin vain kantavat energiaa. Niiden sanat ovat neutraaleja. Niihin antamanne energia määrittelee taustamerkityksen.

Korkeammissa ulottuvuuksissa ei tarvitse puhua kieltä. Ajatuksemme jaetaan välittömästi toisten kanssa. Emme päätä jäädä fyysiseen todellisuuteen ja siksi meillä ei ole fyysistä ääntä millä puhua eikä fyysisiä korvia millä kuulla. Havaitsemme todellisuutemme ei-fyysisyydessä. Ihmiset pitävät usein viittä aistia itsestäänselvyytenä. Kuitenkin palatessanne korkeampiin ulottuvuuksiin, teillä ei ole enää fyysistä kehoa viidennen ulottuvuuden yläpuolella.

Koska emme käytä puhuttua kieltä, meillä ei ole niitä väärinkäsityksiä, joita tapahtuu luotettaessa niin raskaasti puhuttuun kieleen viestien lähettämisessä. Rajoittunut puhuttu kieli ei pysty täysin välittämään kaikkea, mitä sydän tuntee. Maailmassanne on paljon kiistoja, ei välttämättä eroavien mielipiteiden vuoksi, vaan kyse on enemmänkin kaikkien ihmisten voimakkaasta halusta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Silloin kun kaikki voivat oikeasti ymmärtää kaikkia muita planeetallanne, teillä ei ole enää tarvetta sotaan maailmassanne.

Nojaamisenne sanoihin korvataan hitaasti kyvyllä kommunikoida taas kerran vain ajatusten avulla. Meistä puhuttu kieli on erittäin rajoittavaa, kun usein ei ole käytettävissä sanoja kommunikoimaan kunnolla joidenkin tunteiden suuruutta. Sitä laajaa ja syvää tunnekirjoa mitä voitte kokea maailmassanne, ei voi ilmaista sanoilla, vaan voimakkaalla energialla, mitä tunnette ja siksi säteilette toisten havaittavaksi. Esimerkiksi sanat eivät voi todella kuvata rakkautta, mitä tunnette lastanne kohtaan. Sen sijaan lapsi tuntee rakkautenne häntä kohtaan. Ajatukset tunnetaan, ei kuulla.

Puhuttu kieli on monin tavoin rajoittavaa samasta syystä - on vaikea täysin välittää todellisia tuntemuksianne vain sanoilla. Vaikka korkeammissa ulottuvuuksissa on edelleen erilaisia mielipiteitä, pystytte ymmärtämään syvältä toisen mielipiteen ja sen syyn, miten hän on päätynyt tuohon johtopäätökseen. Näemme erilaiset mielipiteet vain toisena tapana hahmottaa jakamamme maailma. Toisen mielipide ei mitätöi oman perspektiivimme pätevyyttä, se vain lisää sitä. Silloin kun ette enää nojaa puhuttuun kieleen kommunikoinnissa, kommunikoitte toistenne kanssa paljon enemmän kuin koskaan ennen.

Ihmiset ovat kauan kunnioittaneet itseään älykkäämpänä kuin muita olentoja. Puhutun ja kirjoitetun kielen kehittymistä on monta kertaa käytetty vahvistamaan tätä väitettä. Kuitenkin kielen kehittämisessä ja siihen nojaamisessa niin raskaasti olette sallineet luontaisen ja täydellisen telepatiakykynne heiketä. Vaikka monet eläimet eivät ole kehittäneet puhuttua kieltä, ne ovat säilyttäneet luontaisen kykynsä kommunikoida hetkessä täsmällisiä tunteitaan ja ajatuksiaan toistensa kanssa. Valas-, delfiini-, apina- ja elefanttiyhteiskunnat ovat vain muutamia eläimiä, jotka ovat kehittäneet jonkinlaisen äänikielen. Se ei kuitenkaan ole koskaan välttämätön niille kommunikoimiseen, ainoastaan mieltymys mitä ne voivat käyttää tahdonalaisesti.

Jokainen ihminen syntyy kera kyvyn kommunikoida kaikki ajatuksensa ja tunteensa käyttämättä puhuttua kieltä, aivan kuten myös kera kyvyn havaita toisten ajatuksia ja tunteita. Tätä kykyä ei tavallisesti vaalita ja ajan kuluessa kyky häviää, kun otetaan käyttöön puhuttu kieli, mihin aletaan hyvin raskaasti nojata kommunikointikeinona. Tietäkää kuitenkin, ettei se koskaan häviä kokonaan. Se vain heikkenee, koska sitä ei käytetä. Vaikka harvat ovat säilyttäneet tietoisen kyvyn kommunikoida telepaattisesti, teillä kaikilla on kyky havaita toisen olennon energiaa. Ihmisen ei tarvitse puhua havaitaksenne, että hän on vihainen, surullinen, onnellinen tai rauhassa. Pystytte erottamaan toisen yleistunteen pelkästään olemalla hänen seurassaan. Tulee taas kerran aika, jolloin ihmisten ei tarvitse puhua toisilleen ajatustensa välittämiseksi - se on vain mieltymys, mihin joskus osallistutaan, vaikkei se ole välttämätön.

Kun jatkatte tietoisuutenne laajentamista ja saatte takaisin kykynne, jotka ovat olleet horroksessa sisällänne, pyydämme teitä muistamaan, että sanat eivät ole viesti, ne ovat vain väline, mitä käytetään viestin kantamiseen. Kuunteleminen on vain toisen puhumien sanojen kuulemista, kuitenkin ymmärtääkseen on avattava sydämensä. Siinä lepää todellinen kommunikointi.
Toivomme, että tämä viesti on palvellut teitä jollain tavalla.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.