2.2.10

Matkalla ylösnousemukseen

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman
(<http://www.ronnastar.com>www.ronnastar.com)
Helmikuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, mistä olette eniten huolissanne
tällä hetkellä? Mitä ette näytä pystyvän
voittamaan tai mihin ette löydä vastausta, joka
selittää teitä jatkuvasti kiusaavat
stressitilanteet? Sillä te jotka olette olleet
tiedostamisen polulla jonkin aikaa, näytätte
ikään kuin olevan umpikujassa, ja riippumatta
siitä mitä teette tai olette tekemättä, ette
pysty pääsemään ohi niistä sitkeistä esteistä,
jotka tyrmistyttävät teitä hyvin paljon.

Olemme korostaneet monta kertaa, että olette
keskellä intensiivistä ja erittäin tärkeää
transformaatioprosessia. Monet teistä ovat
siirtyneet sykliin, missä voimakkaimmat
ydinongelmat nousevat pintaan, jotta voitte kerta
kaikkiaan neutralisoida ne epäsointuiset
energiat/ajattelumallit, jotka aiheuttavat
myllerrystä ja jotta ne voidaan muuntaa takaisin
alkuperäiseen muotoonsa: puhtaaksi valosubstanssiksi.

Ylösnousemuspolulla on monia vaiheita ja
vihkimyksiä, mikä voi ilmentyä intensiivisen
opiskelun, kasvun ja laajentuneen tiedostamisen
jaksoina, joita seuraa sopeutumisaika, jolloin
näyttää siltä, että olette ikään kuin siirtyneet
pysähtyneisyyden nollavyöhykkeelle tai takaisin
kaaokseen. Isä/Äiti Jumalamme sydämenlyönti ja
syke saa aikaan vaihtelevia syklejä ja jokainen
elävä olento on virittynyt jonkinlaiseen
syklirytmiin. Kun siirrytte kuhunkin korkeampaan
ulottuvuusympäristöön, huomaatte, että kokemis-
ja ilmentämissyklit nopeutuvat huomattavasti.

Useammat ja useammat sieluryhmät yhdistyvät
maatasolla tälle hetkellä. Siksi teidän on
tärkeää ymmärtää, että sieluryhmät koostuvat
ihmisistä, jotka ovat valaistumisen eri
vaiheessa, ja jokaisella henkilöllä on
vaihtelevasti lahjoja kokonaisuuden tukemiseen.
Jokainen ryhmä yhdistyy tietyistä syistä. Jotkut
ovat yhdistyneet ja yhdistyvät sieluperheensä
läheisten jäsenten kanssa saadakseen ja
antaakseen tukea. Monet saatetaan yhteen ryhmän
omaksumien tehtävien vuoksi. Kerta toisensa
jälkeen, kun olette matkanneet ympäri
maailmankaikkeutta, olette vastanneet
kutsuhuutoon yhdistyä hyvin moninaisen
sieluryhmänne kanssa, ottaaksenne tärkeän
tehtävän jossain tulevassa ajassa ja paikassa.

Jotkut teistä täyttävät useamman tärkeän tehtävän
tänä erityisenä aikana maan päällä. Toisille kyse
on vähän palkintoelämästä, jolloin kehittyneemmät
jäsenet tukevat ja auttavat näennäisiä noviiseja
ja heille annetaan ryhmän viisauden ja
rakkauden/valon hyöty. Olkaa vakuuttuneita siitä,
että nuo rakkaat sielut ovat antaneet samaa
palvelua menneisyydessä ja sielutasolla he ovat
jo täyttäneet polulle vihittävän vaatimukset.
Mahdollisesti he tarvitsevat vain vähän hoivaa,
koulutusta ja apua muistaakseen, keitä he
todellisuudessa ovat. Jotkut etenevät niin
nopeasti, että heille annetaan rakkauden/valon
jumalainen erityisvapaus, jotta he voivat
nopeasti astua todelliseen rooliinsa itsensä
mestareina, opettajina ja tiennäyttäjinä.

Jotkut ryhmät huolehtivat hiljaa rakkauden/valon
ja viisauden levittämisestä perheensä ja
ystäviensä keskuudessa sekä naapurustossa ja
paikallisilla vaikutusalueilla. He levittävät ja
jakavat rakastavaa energiaansa, kun he jatkavat
rauhallisesti elämäänsä ja ovat esimerkkinä
toisille. Toisista ryhmistä taas tulee johtajia
ja taitavia opettajia ja heidän tarkoituksensa on
saada laajempi vaikutusalue, mahdollisesti koko
maailma. Mitä moninaisempi ryhmä on, sitä
suurempi vaikutusmahdollisuus sillä on ympärillä
oleviin, sillä heillä on monipuolista kokemusta
ja viisautta jaettavana toisille.

Sallikaa meidän viedä teidät matkalle, kun
annamme teille mielikuvan siitä, mitä ylösnouseva
ihmiskunta kokee tällä hetkellä. Kuvitelkaa, että
näette hyvin erilaisen todellisuuden meidän
näkökulmastamme, kun tarkkailemme
ylösnousemusprosessia, mikä tapahtuu toisella
planeetalla. Meillä korkeammissa ulottuvuuksissa
on kyky aistia ihmisten tunneluonto sekä nähdä
heidän ajatuksiensa ja tekojensa ilmaisemat
värähtelymallit. Värit ovat elävämpiä ja kaikki
voivat nähdä jokaisen ihmisen aurakentän ja sitä
pidetään normaalina ominaisuutena. Ihmiset eivät
kuitenkaan ole ymmärtäneet aurakentän merkitystä.

Keskitymme erääseen sieluryhmään, joka kulkee
yhdessä ylösnousemuspolulla. Ensimmäinen
tarkastelemamme tilanne sisältää pienen syrjäisen
kylän laaksossa, mitä vuoret ympäröivät.
Kyläläiset ovat yksinkertaisia ihmisiä eikä ole
paljon yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan. Monia
vaatimattomia asumuksia on ripoteltuna laaksoon
ja useimpien asukkaiden on kamppailtava
ansaitakseen elantonsa. Maaperä on karua ja
sääolosuhteet vaikeat ja arvaamattomat. Ihmiset
ovat epäluuloisia toistensa suhteen eikä tapahdu
paljon vuorovaikutusta tai yhteistyötä yhteiseksi hyväksi.

On kuitenkin kolme perhettä, jotka ovat
rakentaneet asumuksensa lähelle toisiaan ylemmäs
vuorelle, lyhyen matkan päähän kylästä. He
jakavat läheisen lähteen veden ja myös työnsä
hedelmät toistensa kanssa. Usein he kokoontuvat
keskustelemaan ongelmistaan ja kiittämään
saamastaan runsaudesta. He alkavat panna
merkille, että kaikki on vähän kirkkaampaa ja
harmonisempaa heidän vuorenrinteellään.

Laakson yllä leijuu aina pieni usva ja niinä
muutamina kertoina kun vuorenrinneryhmä on mennyt
alas kylään, on näyttänyt siltä, että ihmiset
olivat vielä köyhempiä ja tyytymättömämpiä kuin
aiemmin. He olivat myös närkästyneitä ja
epävieraanvaraisia ulkopuolisille ja ilmanalassa
oli surun ja epätoivon aura. Jonkin ajan kuluttua
korkeamman sieluryhmän jäsenet lakkasivat
menemästä kylään. He huomasivat, että he
pystyivät tuottamaan kaiken tarvittavan elääkseen
yksinkertaisesti ja mukavasti. Asteittain heidän
lukumääränsä kasvoi ja muodostui uusi kylä.
Laajentumisen myötä ihmisille tuli kuitenkin uusia testejä ja haasteita.

Kun aika kului, useista kehittyneemmän
sieluryhmän jäsenestä tuli levottomia ja
tyytymättömiä. He tiesivät, että elämässä täytyi
olla muutakin kuin eläminen ja kuolemien
pienessä, eristyneessä kylässä, joten he
päättivät kiivetä vuorelle nähdäkseen, miltä
maailma näytti vuorenhuipun takana. Heidän
matkantekonsa oli työlästä monine kiertoteineen
ja haasteineen. Ryhmä kuitenkin havaitsi, että
jos he olisivat kärsivällisiä ja tekisivät
yhteistyötä ratkaistakseen ongelmansa ja
yhdistääkseen resurssinsa, matkasta tuli helpompaa.

Hitaasti mutta varmasti he etenivät, kunnes
saavuttivat vuorenhuipun, mistä he löysivät
kylän, joka oli jokseenkin samanlainen kuin se,
mistä he tulivat, mutta vielä parempi. Tämän
kylän ihmisillä oli taitoja, joista ryhmällä ei
ollut tietoa, ja he tekivät monia hyödyllisiä
asioita elämän tekemiseksi helpommaksi ja mukavammaksi.

Kulkijoiden sieluryhmä sopeutui hitaasti kylään
ja ennen pitkää hekin olivat oppineet monia
taitoja ja erityiskykyjä, joita kyläläiset
jakoivat heidän kanssaan. Elämä ei ollut
täydellistä, kuitenkin se oli paljon parempaa
kuin heidän edellisessä kylässään, ja näin
muutama ryhmästä päätti jäädä tähän kylään,
vaikka olikin joitain negatiivisia puolia, joihin heidän täytyi tyytyä.

Loput sieluryhmästä päättivät jatkaa matkaansa
alas, vuoren toiselle puolelle. Laaksonpohja oli
korkeammalla kuin heidän alkuperäinen kylänsä ja
elämä oli vähän parempaa, mutta kyläläisten
keskuudessa näytti olevan monia pienempiä
ristiriitoja ja tyytymättömyyttä. Näytti olevan
paljon mustasukkaisuutta ja kateutta ja
jonkinlainen kastijärjestelmä, jossa jotkut
joilla oli kauniiden kasvojen tai muodon lahja
tai joilla oli jokin erityistaito, käyttäytyivät
niin, että he ikään kuin olivat parempia kuin
muut ihmiset. Lisäksi kyläläisten yksi
suosikkiharrastus oli naapureistaan juoruileminen
tai heidän uskomustensa ja tapojensa
pilkkaaminen, erityisesti jos ne poikkesivat heidän omistaan.

Jonkin ajan kuluttua jotkut ryhmästä ottivat
nopeasti omakseen negatiiviset tavat ja he jäivät
kiinni kylän kilpailuhenkiseen ilmapiiriin, kun
taas muu ryhmä jäi ulkopuolelle tarkkailijoiksi
ja pian tuli siihen johtopäätökseen, että tämä ei
ollut paikka, mihin he halusivat asettua. He
jättivät kylän katsomatta taakseen ja keskittivät
katseensa seuraavaan vuorenhuippuun ja sen mahdollisesti tarjoamiin
lahjoihin.

Näin alkoi päättymätön elämän kokemiskierto
tietyn taajuustason ympäristössä tiedon ja
viisauden saamiseksi, jotta voitaisiin tulla
seuraavaksi korkeamman olemassaoloulottuvuuden
ylösnousemuskandidaatiksi. Kun te polun
kulkijoina olitte saaneet jokaisen korkeamman
tietoisuustason lahjat ja tiedon, olitte ikuisiksi ajoiksi muuttuneet.

Sen jälkeen teidän on kuljettava oman
todellisuutenne laaksossa, kunnes olette
puhdistaneet ja harmonisoineet sisältänne
ristiriitaiset värähtelymallit. Siksi
saavutettuanne uuden olemistason, näyttävät
riitasoinnut ja haasteet joskus ilmestyvän taas
lyhyeksi aikaa elämäänne ratkaistavaksi. Sen
jälkeen kun energiapuumerkkinne tulee
yhteensopivaksi uuden ulottuvuustason kanssa,
olette valmis seuraavan vuoren haasteisiin.
Tietäkää tämä: kun olette kuulleet oman sielunne
kutsuhuudon ja vastanneet siihen, mikään ei voi
estää teitä etsimästä polkua, mikä lopulta johtaa
valaistumiseen, sillä jumalainen tyytymättömyys
kiusaa teitä siihen saakka, kunnes teette sen.

Rakkaat, ne teistä jotka olette kiivenneet elämän
suuria vuoria toistuvasti ja kulkeneet
moninaisissa laaksoissa, jotka ovat olleet täynnä
varjoja, testejä ja koettelemuksia, tuotte nyt
syvimmät ydinkysymykset olemuksenne sisältä
tietoisuuteenne. Ennen inkarnoitumistanne
päätitte ratkaista nämä ongelmat tässä elämässä,
sillä tiesitte, että saadaksenne itsemestaruuden
taas kerran, teidän on saavutettava sisäisen
tasapainon ja harmonian tietty taso. Muistakaa,
että teitä ei rangaista ettekä te tee mitään
väärin, jos pyritte tekemään ja olemaan
parastanne. Kun heräätte Jumalan kipinälle
pyhässä sydämessänne, teitä ei enää koskaan
laiteta ylitsepääsemättömiin olosuhteisiin.
Teillä on aina testejä, haasteita ja olosuhteita
auttamassa teitä heräämään suureen potentiaaliin
sisällänne ja siirtymään alempien tasojen harhan
yli. Teidän on aina pyrittävä korkeimpiin ja parhaisiin ratkaisuihin.

Ymmärrämme, että yksi vaikeimmista tehtävistä on
saada hallintaan tunteenne. On tärkeää, että
puhdistatte ilmapiirin ympärillänne
epäharmonisista värähtelymallista joka päivä,
jotta voitte pysyä voimaantuneena pyhässä
sydämessänne ja solaarivoimakeskuksessanne.
Luotte joka päivän uuden kappaleen elämänne
tilikirjaan. Onko tuo kappale tilikirjan
positiivisella vai negatiivisella puolella?

Muistakaa, että on luvallista ja tärkeää polttaa
transformaation violettia liekkiä elämänne
historian läpi ja näin poistaa menneisyyden
kaikkien riitasointuisten energioiden syy, ydin,
tallenne ja muisto. Violetti liekki on
transformaatiolahja ja se auttaa teitä siirtymään
karmanpyörästä autuuden tilaan. Käyttäkää
ahkerasti violettia liekkiä poistaaksenne kaikki
negatiiviset teot tai teidän on kohdattava ja
korjattava omat väärinluomuksenne "syy ja seuraus" -tilanteiden kautta.

Opetelkaa rakastamaan väärinluomuksenne vapaaksi.
Pakko tai vastustaminen vain vahvistaa kaikkia
negatiivisia ajattelumuotoja. Seuratkaa sielunne
ja korkeamman itsenne tönäisyjä, älkääkä horjuko
yleisestä mielipiteestä. Teidän on vahvistettava
ja opittava kuuntelemaan omaa sisäistä jumalaista
tuntoanne. Kehonne on kaikupohja. Se on äänirauta
tietylle aaltopituudelle, mikä muodostaa
energiapuumerkkinne. Jos elämänne on täynnä
kaaosta ja tuskallisia kokemuksia, tietoisuutenne
kohottaminen nostaa ja harmonisoi
energiapuumerkkinne aaltomalleja ja myös
elämänkokemuksistanne tulee tasapainoisempia, tyydyttävämpiä ja
nautittavampia.

Rakkaat, teillä on kriittiset ajat, joista on
ennustettu monia aikakausia. Teillä on kuitenkin
saatavilla myös enemmän apua kuin koskaan
aiemmin. Taivas on avautunut ja kallisarvoista
elämän eliksiiriä virtaa koko luomakuntaan. Tämä
voi näyttää mahdottomalta käsitteeltä, mutta
kerromme teille, ettei teidän tarvitse tehdä tätä
elämän matkaa yksin. Pitäkää silmänne
keskittyneenä vuorenhuippuun pysyen keskittyneenä
hetken Jumalvoimaan eikä teitä johdateta harhaan.

Teillä on mahdollisuus tulla fyysisesti
energisiksi, tunteiltanne tyytyväisiksi,
ajatuksiltanne tiedostaviksi, taloudellisesti
yltäkylläisiksi ja henkisesti valaistuneiksi.
Syntymäoikeutenne on kokea elämänne matka
täysillä fyysisessä ulottuvuudessa. Teidät
suunniteltiin nautiskelemaan ja nauttimaan
elämästä joka päivä intohimoisesti, kokemaan
fyysisyys täysin tiedostaen ja tietoisen
kiihkeästi. Maallisia matkojanne ei tarkoitettu
tuskan, kärsimyksen ja niukkuuden täyttämäksi. On
teidän valintanne, koetteko elämän maan päällä
taivaallisena tilana vai helvetillisenä painajaisena.

Sallikaa meidän näyttää teille korkea tie ja
valaista polkua edessänne. Teitä rakastetaan syvästi.

Olen arkkienkeli Mikael