22.10.13

Lie: Havaitseminen ja luominen ---- MUST READ!!!


HAVAITSEMINEN JA LUOMINEN, OSA 2 - ANTAUTUMINEN SILLE MITÄ ON


Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
18.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me Arcturuslaiset palaamme muistuttamaan teille:

Antautukaa sille, mitä on.
Nyt on.
Tässä on.
Yhdistytte tietoisesti ITSEENNE TÄSSÄ ja NYT.
Moniulotteinen ITSENNE on.
Moniulotteinen ITSENNE on TÄSSÄ NYT-hetkessä.

Teille on opetettu monissa inkarnaatioissanne kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa, että teidän täytyy odottaa. Teidän oli odotettava, koska oli aika eikäteidän ollut oikea aika saada, mitä halusitte NYT!

Siksi opitte odottamaan. Jos olitte hyvin kärsivällinen, koska kärsivällisyys oli kiitettävä ominaisuus, saitte, mitä halusitte. Mitä kuitenkin oli sydämessänne ja mielessänne, kun odotitte?

Oliko sydämenne ja mielenne täynnä uskoa, että se mitä halusitte, oli jo teidän? Vai saiko odottaminen teidät uskomaan, että te ette olleet riittävän hyvä vielä saamaan, mitä halusitte?

Kukaan ei kertonut teille, että odotusaikanne käytettiin parhaiten nostamalla tietoisuutta voidaksenne elää nyt-hetkessä. Sitten voisitte luoda nyt-hetkessä sen, mitä halusitte. Kukaan ei kertonut teille, että kun elitte nyt-hetkessä, ei ollut aikaa. Ei ollut odottamista. Oli vain ilmentämistä.

Nyt-hetkessä olette äärettömästi YHTÄ kaiken kanssa, mitä uskotte haluavanne. Näin ollen kun pyydätte, mitä haluatte, se on välittömästi sisällänne.

Odottaminen on passiivinen prosessi. Toisaalta ilmentäminen on aktiivinen prosessi, täysin valppaana JOKAISEN ajatuksenne ja tunteenne suhteen. Ilmentäminen ei vaadi mitään harjoittelua. Ilmennätte joka päivä, itse asiassa joka minuutti, mitä haluatte. Jos olisitte täysin tietoinen ajatuksistanne ja tunteistanne, oivaltaisitte, miten ne ilmentyvät elämäänne.

Miten usein olette pelänneet, että jokin menisi pieleen, ja se meni? Miten usein olette pelänneet, että te ETTE saisi, mitä halusitte, ETTEKÄ saaneet sitä?

Nyt kysymme teiltä, miten usein olette pitäneet haluamaanne ilmentymää sydämessä ja mielessä ja ruokkineet sitä joka päivä, joka hetki, omalla ehdottomalla rakkaudellanne? Ja ilmensittekö sen, mitä rakastitte ehdottomasti?

Tietysti elämässänne on osia, jotka ovat yllättäneet teidät - jonkin hyvän tai huonon asian tuleminen tyhjästä. Nämä ilmentymät luodaan olemuksenne tiedostamattomalla tai supertietoisella tasolla ja ne ovat usein sopimuksia, joita teitte ennen tulemistanne nykyiseen maa-astiaan.

Jotkut näistä sopimuksista näyttävät ehkä erittäin kovilta nykytodellisuudessanne. Näin teidän on muistettava, että aivan kuten te unohdatte, miten upeita korkeammat maailmat ovat, SINÄ noissa korkeammissa maailmoissa unohdat, miten vaikeaa elämä on fyysisessä maailmassa. Onneksi sitten kun olette yhteydessä korkeampaan ITSEENNE, saatte korkeamman perspektiivin, minkä kautta voitte ymmärtää, miksinoita asioita tapahtui elämässänne.

Tästä korkeammasta perspektiivistä voitte helposti havaita, miten ajatuksenne ja tunteenne luovat jatkuvasti energiakuvioita auraanne, jotka leijailevat jokapäiväiseen elämäänne. Pyydämme teitä käyttämään hetken tarkistaaksenne auranne energiakuviot
juuri NYT …

Itse asiassa sulkekaa hetkeksi silmänne ja ajatelkaa jotain, mitä oikeasti HALUATTE …
Näettekö, miten haluaminen luo energiakuvioita, mitkä törmäävät ja häviävät? Nimittäin haluaminen ja ilmentäminen eivät ole samaa energiaa. Haluaminen on "minulla ei ole" NYT ja ilmentäminen on "minulla on" NYT.

Ajatelkaa nyt jotain kertaa, kun ilmensitte halun …
Näettekö, miten energiakuviot virtaavat yhtenäisesti? Silloin kun uskotte, että pystytte ilmentämään halunne, keskitytte oman elämänne luojana olemisen iloon ja täyttymykseen.

Toisaalta, silloin kun haluatte, tunnutte oman itsenne uhrilta. Miksi uskallatte haluta tuota asiaa? Kuka luulette olevanne voidaksenne saada tuon asian? Jos teistä tulee paljon parempi ja teette kauemmin kovasti työtä, saatte kenties tuon asian. Nämä eivät ole pahoja ajatuksia, mutta ne ovat kolmannen ulottuvuuden ajatuksia.

On totta, että kolmannen ulottuvuuden ajattelussa teidän luultavasti täytyy uskaltaa haluta. On totta, että fyysisessä maailmassanne ehkä ajattelette, että te ette ole riittävän hyvä ja teidän täytyy ottaa aikaa tullaksenne paremmaksi. Nämä eivät ole vääriä ajatuksia, mutta ne ovat kolmannen ulottuvuuden ajatuksia.

Koska "te elätte, niin kuin ajattelette", niin silloin kun ajattelette kolmannen ulottuvuuden tavalla, tietoisuutenne resonoi kolmanteen ulottuvuuteen, havaitsette vain kolmannen ulottuvuuden ja kolmannen ulottuvuuden matriisin harhakuvat sitovat teitä. Rakkaat ystävät, jotka käytätte maa-astiaa, haluamme muistuttaa teille taas, että TE ETTE ole kolmatta ulottuvuutta.

Kirjoittauduitte 3D-matriisiin ja unohditte nopeasti todellisen ITSENNE. Sitten kun aloitte uskaltaa muistaa, että olette enemmän (mikä olisi omahyväistä 3D-ajattelussa), 3D-ajatuksennne kumosivat johdonmukaisesti korkeamman ulottuvuuden ajattelunne ja etäännyttivät teidät ITSESTÄNNE.


Haluamme teidän ajattelevan jotain, mitä haluatte.
Miltä tuo haluaminen TUNTUU kehossa?
Miltä tuo haluaminen TUNTUU tietoisuudessa?
Miten tuo haluaminen VAIKUTTAA tietoisuustasoonne?

Nyt pyydämme teitä USKOMAAN, että olette tyydyttäneet halunne.
AJATELKAA, että olette saaneet sen, mitä juuri halusitte.
Jos se on esim. auto tai talo, miltä teistä TUNTUU ajaa autollanne tai kävellä talonne läpi?
Jos se on työpaikka, ylennys, projekti tai ammatinvaihdos, miltä tämä ilmaisunne TUNTUU?
Jos se on suhde, miltä teistä TUNTUU, kun teillä on läheinen suhde tämän ihmisen kanssa?
Miltä tämä ilmentäminen TUNTUU fyysisessä kehossanne?
Kun laitatte halunne mentaali-, tunne- ja fyysiseen nyt-hetkeen, miten se VAIKUTTAA tietoisuustilaanne?

Tietoisuustilalla ja USKOLLA omaan ilmentämisvoimaan on jatkuva suhde.
Siksi jos teillä on vaikeuksia nostaa tietoisuustilaanne, niin keskittykää siihen USKOMISEEN, että olette elämänne luoja. Sitä vastoin jos teillä on vaikeuksia USKOA, että olette elämänne luoja, keskittykää tietoisuustilanne nostamiseen.

Toisin sanoen, älkää taistelko itsenne kanssa. Siirtykää sen sijaan mielenne eri alueelle tarkastelemaan samaa asiaa eri kulmasta. Jos olette uupunut, nälkäinen, vihainen, väsynyt tai stressaantunut jotenkin, keskittykää stressinne selvittämiseen. Jos valmistautuisitte juoksukilpailuun, venyttelisitte kehoanne. Näin ollen valmistautuessanne ilmentämään odotuksenne, venyttäkää mieltänne.

Mieli on itse asiassa tietoisuutenne keho. Ja tietoisuutenne resonoi myriadeihin todellisuustaajuuksiin, joissa voitte ilmentää ja ilmennätte todellisuutenne MIELEN hallinnan avulla. Muistakaa, että mieli ei ole aivonne tai edes vain ajatuksenne. MIELI on luova voimanne, mikä sisältää ajatukset, tunteet ja tietoisuustilan.

Itse asiassa MIELI on sydän-mieli. Sydän-mieltä ilmaistaan kruunu- ja otsachakran kautta, yhteistyössä sydänchakran ja korkea sydän -chakran kanssa. Sydän-mieli ajattelee ja tuntee korkeinta luovuuttanne, mitä ilmaistaan kurkkuchakran korkeamman ulottuvuuden kommunikoinnin kautta.


Kurkkuchakra ei ole rajoittunut vain puheeseen ja kuulemiseen. Itse asiassa korkeamman ulottuvuuden kommunikointianne toisten kanssa ilmaistaan ja jaetaan luomisvoimienne kautta - puhuminen, laulaminen, instrumentin soittaminen, kirjoittaminen, tanssiminen, urheilu, puutarhanhoito jne.


Sydän-mielen ja kurkun yhdistyessä tällä tavalla avaatte ilmentämisportaalin. Maadoitatte tämän portaalin Gaian kehoon, fyysisen kehon solar plexuksen, napa- ja juurichakran kautta.

Chakrat muuntavat myös ajatuksenne ja tunteenne energiakentiksi, mitkä virtaavat auraanne, todellisuuteenne ja Gaian biosfääriin. Voitte valehdella itsellenne, mutta ette voi valehdella chakroillenne. Teillä on usein vaikeuksia jonkin chakran kanssa, koska yritätte välttää jotain totuutta elämässänne. Silloin tätä kehonne aluetta hallitsevat chakrat hämmentyvät, koska chakrat eivät voi valehdella. (www.multidimensions.com/Conscious/con_body_chakra.html)

Voitte valehdella itsellenne, koska teille on syötetty valheita koko kolmannen ulottuvuuden inkarnaationne ajan. Ette kuitenkaan voi valehdella chakroillenne tai kehollenne yhtään sen enempää, kuin voitte valehdella rakkaalle kissallenne tai koirallenne. Valehtelemista ei ole energiakentissä tai eläinkunnassa (maa-astianne on eläin).

Sitä vastoin jos haluatte tietään totuuden, katsokaa kehoanne tai auraanne. Monilla teistä fyysiset aivot on opetettu unohtamaan, miten ollaan tietoisesti vuorovaikutuksessa kehon kanssa niin, kuin muut eläimet ovat. Aivonne on opetettu unohtamaan, miten luetaan energiakenttiä auranne kautta. Mikä valitettavinta, aivojanne ei ole opetettu laajentamaan tietoisuuttanne. O
n kuitenkin hyvin yksinkertaista käynnistää tämä muisti uudestaan.

Pienenä lapsena muistitte vielä, miten luetaan energiaa ja miten puhutaan perheen lemmikin kanssa. 3D-koulutuksenne sai teidät unohtamaan. Nyt kun korkeampi valo laajentaa tietoisuuttanne enemmän ja enemmän joka päivä, muistatte, että TE olette todellisuutenne luoja. Muistatte myös, että ainoa vihollisenne ovat ne valheet, joita kerrotte itsellenne.

KYLLÄ, maailma on vaarallinen. KYLLÄ, monet ovat edelleen eksyneet pimeyteen. Se on kuitenkin todellisuus, minkä he luovat itselleen. Älkää kytkeytykö tai sekoittuko tuohon todellisuuteen. Lähettäkää sen sijaan näille eksyneille sieluille ehdotonta rakkauttanne ja anteeksiantoanne. Tällä tavalla värähtelynne pysyy kaukana niiden ulottumattomissa, jotka edelleen pitävät arvossa "valtaa toisiin".

Tunteet ovat tarttuvia. Itse asiassa tunteet/tuntemukset ovat korkeampien maailmojen kieli. Korkeammissa maailmoissa tunteet ja tuntemukset ovat sama asia. Kuitenkin kolmannessa ulottuvuudessa tunteet/emootiot voivat polarisoitua hyviin tai huonoihin, kun taas tuntemukset hahmotetaan usein energiakentiksi.

Korkeammissa todellisuustaajuuksissa sekä tunteet että tuntemukset hahmotetaan puhtaan potentiaalin energiakentiksi, jotka odottavat ilmentämistä yhdistettynä ajatuksiinne ja odotuksiinne.

Me Arcturuslaiset ja korkeammat ilmaisunne olemme aina TÄÄLLÄ äärettömässä NYT-hetkessä. Kutsukaa meitä vain sydän-mielellänne ja me vastaamme.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.