19.10.13

North: Luomishistoria

LUOMISHISTORIA, OSA 5

Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com )
19.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kuten olemme sanoneet, tämä luovan energian meri odottaa teitä kaikkia sukeltamaan ja kun teette sen, pidätte kokemusta riemastuttavana, sillä silloin tunnette olevanne kotona ensimmäistä kertaa ikuisuuksiin, ja näin se on kun palaamista kotiin pitkittyneen erämaassa kulkemisen jälkeen. Olette hyvin tiedonjanoinen ja lopultakin seisotte lähteen reunalla, missä kaikki jano sammuu heti juotuanne siitä. Puhumme taas vertauskuvin, joten siirrytäänpä siihen, mitä varten olette täällä - nimittäin saamassa vähän lisävalaistusta luomisprosessiin.

Kuten olemme sanoneet aiemmin, se on hyvin monimutkainen prosessi, mutta samaan aikaan äärettömän yksinkertainen. Ainesosia on muutamia, itse asiassa vain kaksi - luovuus yhdistettynä energiasta ja tietoisuudesta - ja tämä voi luoda kaikenlaiset asiat samalla yksinkertaisella prosessilla: asettamalla energialle värähtelyn lisäämällä siihen tietoisuutta energiajälkinä, mikä vuorostaan synnyttää kaiken olevaisen. Ihmiset aliarvioivat tätä värähtelyvoimaa, kun teillä on taipumusta nähdä asiat hyvin eri perspektiivistä. Haluatte hajottaa kaiken pienenpieniin osasiin, jotka voidaan eristää, ja näin monipuolistatte asioita, kun olisi paljon helpompaa määrittää muilla keinoilla.

Värähtelyvoimat nimittäin rakentavat kaiken, mitä näette, ja myös ne asiat, joita ette pysty näkemään. Sillä kaikki ON värähtelyä ja näin hiukkaset ovat pelkästään ns. tekemässä värähtelystä näkyvää tai konkreettista. Hiukkaset aiheuttavat kitkaa ja kitka on erittäin tärkeä osa tätä prosessia, sillä värähtely on pelkästään yhtälön toinen puoli. Voitte luoda yksittäisen asian, mutta vasta sitten kun se alkaa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, saatte aikaan luovuutta sellaisessa laajuudessa, että se alkaa TULLA siksi, mitä haluatte sen olevan.

Kaikella on nimittäin tietty taajuus ja vasta sitten kun se alkaa olla vuorovaikutuksessa toisten taajuuksien kanssa, tuloksesta tulee riittävän mielenkiintoinen. Ei ole yhden käden taputusta, kun kaikki mitä ON, tarvitsee ainakin toisen asian voidakseen OLLA. Tämä on taas vähän kuin kissa laatikossa. Laatikko on välttämätön, että kissa voi OLLA, ja kissa on myös välttämätön, että laatikko voi OLLA. Ja kun sanomme "OLLA", se on SYY olla. Yksittäinen asia ei ole mitään ilman tarkkailijaa, mutta myös tarkkailijan täytyy tarkkailla useampaa asiaa luodakseen elämää. Elämä on nimittäin kaikkien eri taajuuksien kohtauspiste ja se on itse asiassa hiljaisen pisteen täsmällinen vastakohta. Sillä hiljaisessa pisteessä tapahtuu sisäänhengitys, mutta uloshengitys, luominen/luomakunta, syntyy kaaoksessa.

Olemme maininneet sanan "kaaos" aiemmin ja teemme sen taas, sillä tiedämme, että ihmiset ovat leimanneet sanan suurella negatiivisuudella, ja kysymme, oletteko kenties lakanneet ajattelemasta sitä niin. Miksi pelkäätte kaaosta ja hingutte kontrolloimaan kaikin tavoin? Ja miksi sana "kontrolli" on valtava osa ihmistietoisuutta? Juuri tämä on irrottanut ihmiskunnan tästä luovasta energiamerestä, sillä silloin kun alatte KONTROLLOIDA asioita, estätte elämää muotoutumasta. Silloin mieli johtaa tietä ja kuten tiedätte, ihmismielessä ei ole kyse vapaasta laajentumisesta - siinä on kyse sääntöjen noudattamisesta ja ne jotka on asetettu KONTROLLOIMAAN teitä, ovat ohjelmoineet ne teihin.

Ja näin näette, että se minkä olette aina tuominneet negatiiviseksi, on ainoa tapa LUODA. Se on kontrolloinnista irtipäästämistä ja antamisesta luoville voimille jotka törmäävät joka kerta, kun taajuudet osuvat yhteen, vapaus tehdä juuri niin. Ja kun näin tapahtuu, se kaikki alkaa ELÄÄ, ja niin alatte tekin, kun vähitellen opitte päästämään irti vanhasta ja syvään juurtuneesta tavasta yrittää pysyä kontrollissa. Kontrollointi johtaa varmaan kuolemaan, kun se kaventaa mahdollisuuskenttää joka kerta, kun jotain uutta syntyy, kun taas kaaos varmistaa ikuisen ELÄMÄN, sillä se vain lisää mahdollisuusmäärää joka kerta, kun jotain uutta luodaan, minkä sallitaan olla vuorovaikutuksessa kaiken entisen kanssa.

Ja näin näette, että kontrollointimekanismi josta teidän on erittäin vaikea päästää irti, on johtanut ihmiskunnan aina vain kapeampaan käytävään, pois valosta, kun taas kaaos vapauttaa teidät poistamalla kaikki jäljellä olevat seinät, jotka edelleen peittävät näkymää. Silloin kun teillä on KONTROLLOINTI ajavana päävoimana takananne, ette luo koskaan mitään todellista ja arvoltaan kestävää. Ja näin teidän täytyy luoda vapaasti asettamatta mitään standardeja sille, mitä ja miten se on vuorovaikutuksessa muun luomakunnan kanssa.

On tietysti rajoja ja nämä rajat on asettanut se värähtelykenttä, mikä hallitsee kaikkea, ja näin ei voida luoda mitään, millä on tarkoituksellinen tuhovoima ja se voi aiheuttaa hävitystä muille. Näin luodaan voimia, jotka ovat vuorovaikutuksessa kaiken kanssa, mikä on jo tullut joksikin tavalla, mikä ei ainoastaan lisää hyvin paljon kaikkea, mitä on, vaan myös tekee toimintakyvyttömäksi ne asiat, jotka eivät ole riittävän elinvoimaisia kyetäkseen olemaan vuorovaikutuksessa näiden uusien taajuuksien kanssa.

Taas kerran meillä on luomisen ja tuhoutumisen kierto, mutta se tasapainossa niin, ettei se mikä on syntynyt, pysty pyyhkimään pois muuta. Tämän luomisen ja tuhoamisen kierron ei sallita kallistua negatiiviseksi spiraaliksi, missä on tuhoutumista on enemmän kuin luomista, ja näin teidän ei tarvitse kantaa mitään huolta, että pyrkimyksenne jättäisivät arpia koko prosessiin. Ette yksinkertaisesti pysty siihen, silloin kun alatte siemailla tästä loputtomien ja suunnattomien mahdollisuuksien valtavasta merestä. Siemailette elämänvettä ja näin elämänvoima tulee aina lopputulokseksi.

Päästäkää siis irti pelostanne tulla kaiken tuhoajaksi, sillä se ei ole mahdollista. Ja jos jokin hajoaa, kun jokin luomuksenne alkaa olla vuorovaikutuksessa sen harmoniakentän kanssa, se johtuu siitä, että sen on tarkoitus tehdä näin. Silloin se minkä olette luoneet, on paljon sopivampi saattamaan tämän koko kierron askeleen pidemmälle, kuin tuo toinen luomakunnan osa pystyisi.

Ja sitten kun aika on oikea, kaikki mikä on joskus luotu, lakkaa olemasta ja palaa tuohon loputtomaan mereen odottamaan TULEMISTA joksikin taas. Ja se on vuorostaan vuorovaikutuksessa koko luomakunnan kanssa niin, että se tekee toisista osista tarpeettomia ja vanhentuneita ja ne palaavat taas kerran lähdemateriaaliksi. Ja näin tämä kierto jatkuu ja jatkuu - tuottaen enemmän ELÄMÄÄ kaaoksesta, tehden valoa tietämättömyyden pimeästä tyhjiöstä ja antaen uuden elämän syntyä siitä kaikesta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.