25.3.10

Tunteista ja Tunnetiloista

Alla löytö päiväkirjastani viime keväältä. En ollut valitettavasti kirjoittanut oheen lähdettä, mutta laitan sen silti tähän, koska tässä on mielestäni viisasta asiaa.

"Emootiot eli tunnetilat, jotka ovat pohjimmiltaan väärinkäsityksen ilmauksia, ja tunteet eli energiat, jotka ovat eräänlaista korkeampaa ymmärrystä. Tunteet ovat teidän opettajianne, kun taas tunnetilat ovat lapsianne. Tunnetilat ovat energioita, joilla on selvä ilmenemismuoto fyysisessä kehossa. Tunnetilat ovat reaktioita asioihin, joita ette oikein käsitä. Miettikää mitä tapahtuu, kun teidät valtaa raivonpuuska. Esimerkiksi joku loukkaa tunteitanne odottamatta, ja tunnette tulevanne vihaiseksi. Voitte tuntea tämän hyvin selvästi kehossanne: tietyissä paikoissa tunnette energian kiristyvän. Tämä fyysinen jännitys tai kiristyminen, joka seuraa energiatason shokkia, osoittaa, että on jotakin mitä te ette ymmärrä. Teitä kohti tulee energia, joka mielestänne on epäoikeutettu. Tunne epäoikeudenmukaisesta kohtelusta eli lyhyesti ei-ymmärtäminen purkautuu tunnetilan kautta. Tunnetila on ei-ymmärtämisen ilmenemismuoto, se on energiaräjähdys ja laukaisin. Kun näin tapahtuu, teillä on vastassanne seuraava valinta: mitä aion tehdä tälle tunnetilalle? Aionko perustaa senhetkisen käytökseni sen varaan? Aionko käyttää sitä sytykkeenä reaktioilleni toisia ihmisiä kohtaan vai annanko tunnetilan olla ja perustan toimintani jollekin muulle.


Emootiot eli tunnetilat ovat pohjimmiltaan väärinkäsityksen räjähdyksiä, joita voitte selvästi havaita kehossa. Toisaalta tunteet ovat luonteeltaan erilaisia, ja ne myös havaitaan eri lailla. Tunteet ovat hiljaisempia kuin tunnetilat. Ne ovat sielun kuiskauksia, joista saatte hienovaraisia vihjeitä, sisäistä tietämystä tai yhtäkkisen intuitiivisen reaktion, joka myöhemmin ilmenee hyvin viisaaksi.

Tunnetiloihin liittyy aina jotakin hyvin voimakasta ja dramaattista. Miettikääpä ahdistuskohtauksia, paniikkia, raivoa tai syvää surullisuutta. Tunnetilat ottavat teidät kokonaan valtaansa ja vetävät teidät pois henkisestä keskuksestanne. Sillä hetkellä kun olette oikein emotionaalisia, te olette täynnä eräänlaista energiaa, joka vetää teidät pois keskuksestanne, sisäisestä selkeydestänne. Siinä mielessä tunnetilat ovat kuin auringon edessä leijailevia pilviä. Tällä en halua sanoa mitään tunnetiloja vastaan. Tunnetiloja ei pitäisi tukahduttaa. Ne ovat hyvin arvokkaita siinä mielessä, että opitte tuntemaan itseänne lähemmin. Mutta haluan todeta, mikä on tunnetilaenergian luonne: se on väärinkäsityksen räjähdys. Tunnetilat pohjimmiltaan vievät teidät pois keskuksestanne.

Toisaalta tunteet vievät teidät syvemmälle itseenne, omaan keskukseenne. Tunteet liittyvät läheisesti siihen mitä kutsutte intuitioksi. Tunteet ilmaisevat korkeampaa ymmärrystä, erästä ymmärryksen lajia, joka ylittää sekä tunnetilat että mielen. Tunteet ovat lähtöisin ei-fyysisestä maailmasta, kehon ulkopuolelta. Siksi ne eivät sijaitse niin selvästi yhdessä kohtaa fyysistä kehoa. Miettikää mitä tapahtuu kun aistitte jotakin, ilmapiirin tai mielentilan, tai kun teillä on ennakkoaavistuksia jostakin tilanteesta. Teissä on tällöin eräänlaista tietämystä, joka näyttää tulevan ulkopuolelta ja joka ei ole teidän reaktionne johonkin ulkopuoliseen. Te sisäistätte sen ulkopuolelta ja se tulee "tyhjästä" ("kirkkaalta taivaalta" kuten te niin kauniisti sen ilmaisette). Tällaisella hetkellä te saatatte tuntea jotakin avautuvan sydänchakrassa. On monia hetkiä, jolloin saatte tällaista sisäistä tietämystä. Voitte esimerkiksi "tietää" jotakin jostakusta ilman että olette puhuneet paljoa kyseisen ihmisen kanssa. Voitte aistia jotakin teistä kahdesta, millä myöhemmin on tärkeä osuus teidän suhteessanne, mutta mitä ei ole helppo pukea sanoiksi  eikä varmastikaan helppo ymmärtää mielellä. (Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin mielenne epäilee ja sanoo, että te vain keksitte asioita tai olette tulossa kaistapäiksi.)

Haluaisin mainita toisen energian, jolla on enemmän "tunneluonnetta" kuin emotionaalista. Se on ilo. Ilo voi olla ilmiö, joka ylittää tunnetilan. Joskus voitte tuntea eräänlaista iloa sisällänne, joka kohottaa teitä ilman mitään erityistä syytä. Tunnette sisällänne jumaluutta ja läheistä yhteyttä kaikkeen olemassa olevaan. Tällainen tunne voi tulla silloin kun vähiten osaatte sitä odottaa. Tunteet ovat lähtöisin korkeamman minänne ulottuvuudesta. Teidän on hiljennyttävä sisäisesti havaitaksenne nuo kuiskaukset sydämessänne.

Tunnetilat voivat häiritä tätä sisäistä hiljaisuutta ja rauhaa. Siksi on tärkeää olla emotionaalisesti tyyni ja parantaa ja vapauttaa tukahdutetut tunnetilat. Voitte tehdä tasapainoisia päätöksiä ainoastaan tunteillanne, jotka yhdistävät teidät sieluunne. Olemalla hiljaa ja rauhallisia te voitte tuntea koko olemuksellanne, mikä on oikein teille tietyllä hetkellä. Päätösten tekeminen tunnetilojen perusteella on päätösten tekemistä tilanteessa, jolloin ei olla omassa keskuksessa. Teidän on ensin vapautettava tunnetilat ja sitten otettava yhteys sisimpään, jossa vallitsee selkeys.

Olen sanonut, että "tunteet ovat opettajianne ja tunnetilat ovat lapsianne". Rinnastus "emotionaalisena olemisen" ja "lapsena olemisen" välillä on silmiinpistävä. "Sisäinen lapsi" on tunnetilojenne eli emootioidenne tyyssija. Myöskin siinä tavassa on silmiinpistävää samanlaisuutta kuinka käsittelette omia tunnetilojanne ja kuinka käsittelette (oikeita) lapsia.

Lapsi on rehellinen ja spontaani tunnetiloissaan, eikä hän piilota tai tukahduta niitä ennen kuin aikuiset rohkaisevat häntä niin tekemään. Se että lapset ilmaisevat tunnetilojaan spontaanisti, ei kuitenkaan tarkoita, että lapsi kokee emootionsa tasapainoisella tavalla. Jokainen tietää, että lapsi voi joutua tunnetilojensa valtaan (raivo, pelko tai surullisuus) eikä hän useinkaan saa niille loppua. Tällaisessa tilanteessa lapsi lähes hukkuu tunnetilaansa ja se saa hänet pois tasapainosta, ts. pois keskuksestaan. Tunnetiloja ei pitäisi arvostella tai tukahduttaa. Tunnetilat ovat tärkeä osa teitä ihmisenä, ja sellaisena niitä on kunnioitettava ja ne on hyväksyttävä. Voitte nähdä tunnetilanne lapsina, jotka tarvitsevat huomiotanne ja kunnioitustanne sekä opastustanne.

Tunnetilaa eli emootiota voidaan parhaiten tarkastella energiana, joka tulee teille parantamista varten. Siksi on tärkeää, ettei anna tunnetilan viedä mukanaan, vaan sitä pitää pystyä katsomaan neutraalisti. On tärkeää pysyä tietoisena. Sama voitaisiin sanoa näin: teidän ei pitäisi tukahduttaa tunnetilaa, mutta te ette saisi hukkuakaan siihen. Sillä kun hukutte siihen, kun samaistutte siihen täysin, teissä olevasta lapsesta tulee tyranni, joka johtaa teidät harhaan.

Tärkein asia mitä voitte tehdä tunnetilan kanssa on sallia sen tulo, tunnustella sen kaikkia puolia ja samalla pitää kiinni tietoisuudestanne. 

Otetaan esimerkiksi viha. Voitte kutsua vihan olemaan täysin läsnä, kokea sen kehossanne eri paikoissa ja samalla te tarkkailette sitä neutraalisti. Tällainen tietoisuuden tyyppi on parantavaa. Tässä esimerkissä tapahtuu niin, että te ympäröitte tunnetilan, joka on pohjimmiltaan eräänlaista väärinkäsitystä, käyttäen hyväksi ymmärrystä. Se on henkistä alkemiaa. Antakaahan kun selitän tämän esimerkin avulla. Lapsenne on lyönyt pöytään polvensa ja siihen sattuu niin kamalasti. Hän on pois tolaltaan, huutaa kivusta, ja hän potkaisee pöytää, koska hän on sille vihainen. Hänen mielestään pöytä on hänen kipunsa alkulähde. Emotionaalinen opastus tuolla hetkellä tarkoittaa sitä, että äiti tai isä ensiksi auttaa lasta nimeämään elämyksensä. "Sinä olet vihainen, etkö olekin – sinua sattuu, niinkö?" Nimeäminen on olennaista. Te siirrätte ongelman juuren pöydästä itse lapseen. Eihän se ole pöytä, vaan sinähän se olet jota koskee, sinähän se olet joka on vihainen. Ja kyllä, minä ymmärrän sinun tunnetilaasi! Vanhemmat ottavat lapsen tunnetilan haltuun ymmärtäen, rakkaudella. Sillä hetkellä kun lapsi tuntee saavansa ymmärrystä, hänen vihansa vähitellen laantuu. Fyysinen kipu saattaa yhä tuntua. Mutta hänen vastustuksensa kipuun, sen ympärillä oleva viha voi Lapsi lukee myötätuntoa ja ymmärrystä silmistänne, ja se helpottaa ja tyynnyttää hänen tunnetilaansa. Pöytä, emootioiden aiheuttaja, ei ole enää olennainen.

Kun otatte tunnetilan haltuun ymmärtämällä ja myötätunnolla, te siirrätte lapsen huomion polttopisteen ulkoisesta sisäiseen ja te opetatte lasta ottamaan vastuuta siitä tunnetilasta. Te näytätte hänelle, että hänen reaktionsa ulkopuoliseen laukaisijaan ei ole määrätty, vaan että se on valinnan asia. Voitte valita väärinkäsityksen tai ymmärtämisen. Voitte valita taistelemisen tai hyväksymisen. Voitte valita. Tämä koskee myös suhdetta omiin tunnetiloihinne, omaan sisäiseen lapseenne. Päästämällä emootionne sisään, nimeämällä ne ja yrittämällä ymmärtää niitä te aidosti kunnioitatte ja vaalitte sisäistä lastanne. Tekemällä siirto "ulkoisesta" "sisäiseen", ottamalla vastuu tunnetilasta auttaa luomaan sisäisen lapsen, joka ei halua loukata ketään toista ja joka ei tunne itseään uhriksi.

Voimakkaissa tunnetiloissa – olipa kyse vihasta, surusta tai pelosta – on aina voimattomuuden komponentti, ts. tunne, että olette jonkin sellaisen uhreja, joka on teidän ulkopuolellanne. Kun te keskitytte ulkopuolisten olosuhteiden sijasta omaan reaktioonne ja kipuunne, silloin te "poistatte" ulkopuolisen maailman olemasta syypää emootioihinne. Te ette niinkään paljoa välitä siitä, mikä aiheutti sen tunnetilan. Te käännytte täysin sisäänpäin ja sanotte itsellenne, okei, tämä oli minun reaktioni, ja minä ymmärrän miksi. Ymmärrän miksi tunnen niin kuin tunnen, ja minä aion tukea itseäni tässä asiassa.
Kääntymällä tunnetilojanne kohti näin rakastavalla tavalla on vapauttavaa. Se kyllä vaatii eräänlaista itsekuria. Ulkopuolisen todellisuuden vapauttaminen "pahan alkulähteenä" olemisesta ja täyden vastuun ottaminen itselleen merkitsee, että te tunnustatte, että "te valitsette reagoinnin tietyllä tavalla". Te lakkaatte väittelemästä kuka on oikeassa ja kuka väärässä, kuka on syypää mihinkin, ja te vain vapautatte koko tapahtumaketjun, joka tapahtui teidän voimatta vaikuttaa siihen mitenkään.  

"Koen nyt tämä tunnetilan täydessä tietoisuudessa, minkä näin valitsen." Se on vastuun ottamista. Se on rohkeutta!

Tässä oleva itsekuri on sitä, että lakkaatte olemasta oikeamielisiä tai olemasta avuttomia uhreja. Luovutte tuntemasta vihaa, luovutte väärin ymmärrettyinä olemisesta ja kaikista muista uhrina olemisen ilmentymistä, jotka voivat joskus tuntua melko hyviltä. (Ihan totta, usein te vaalitte tunnetiloja, jotka vaivaavat teitä eniten.) Vastuun otto on nöyryyden osoitus. Se tarkoittaa rehellisenä olemista itsellenne, jopa heikoimmallakin hetkellänne.

Tämä on sitä itsekuria, jota teiltä pyydetään. Samaan aikaan tällainen sisäänpäin kääntyminen vaatii mitä suurinta myötätuntoa. Siihen tunnetilaan, jonka olet rehellisesti valmistautunut kohtaamaan omana luomuksenasi, suhtaudutaan myös hellällä ymmärryksellä. Valitsit kiukun tällä kertaa, niinkö?" saattaa olla se asia, jonka huomaat itsestäsi. Myötätunto sanoo: "Hyvä on, ymmärrän miksi, ja minä annan sinulle anteeksi". "Ehkäpä kun tunnet rakkauteni ja tukeni selvemmin, et tunne kiusausta reagoida noin seuraavalla kerralla."

Tämä on tietoisuuden todellinen rooli itsensä parantamisessa. Sitä henkinen alkemia merkitsee. Tietoisuus ei taistele mitään vastaan tai torju mitään, se ympäröi pimeyden tiedostamisella. Se ympäröi väärinkäsityksen energiat ymmärryksellä ja siten muuntaa metallin kullaksi. Tietoisuus ja rakkaus ovat pohjimmiltaan sama asia. Tietoisena oleminen tarkoittaa että annetaan jonkin asian olla ja ympäröi se rakkaudella ja myötätunnolla.

Usein te luulette, että "tietoisuus yksin" ei riitä voittamaan teidän emotionaalisia ongelmianne. Te sanotte: "Tiedän, että olen tukahduttanut emootioita, tiedän syyn, olen tietoinen, mutta se ei häviä."

Siinä tapauksessa teissä on hienovaraista vastustusta kyseistä emootiota vastaan. Te pidätte tunnetilan matkan päässä peläten sen saavan teidät valtaansa. Mutta tunnetila ei saa teitä koskaan valtaansa, kun tietoisesti valitsette, että sallitte sen.

Niin kauan kuin pidätte tunnetilan matkan päässä, te soditte sitä vastaan. Te taistelette tunnetilan kanssa ja se kääntyy teitä vastaan eri tavoin. Lopulta te ette pysty pitämään sitä ulkopuolella. Se ilmentää itsensä kehoonne särkynä tai jännityksenä tai masennuksena. Alituinen alakuloisuus ja uupumus on selvä merkki siitä, että olette tukahduttamassa tiettyjä tunnetiloja.

Asian ydin on siinä, että teidän on sallittava tunnetilojen tulla tietoisuuteenne täysin. Keinoja on monia, joilla saatte yhteyden sisällänne oleviin tunnetiloihin. On tärkeää tajuta, että tunnetilaan juuttunut energia haluaa liikkua. Se energia haluaa tulla vapautetuksi ja siksi se koputtaa ovellenne fyysisenä vaivana tai stressin tai masennuksen tunteena. Teidän osaltanne kyse on todellisesta avautumisesta ja valmistautumisesta tunnetilan tuntemiseen."